Alojas administrācija

Ekonomikas ministrija aicina iesniegt projektus konkursam „Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balvas 2015”

ENTERPRISE PROMOTIONEkonomikas ministrija aicina uzņēmējus un to pārstāvošās organizācijas, valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iestādes, kā arī publiskā un privātā sektora partnerības organizācijas, kuru īstenotie projekti guvuši panākumus reģiona ekonomikas uzlabošanā, piedalīties Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā „Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balvas 2015”. Projektus konkursam var iesniegt līdz š.g. 25.maijam.

 

Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvas konkursa mērķis ir apzināt un novērtēt visveiksmīgākos uzņēmējdarbības un uzņēmumu veicinātājus visā Eiropā, īpaši izcelt uzņēmējdarbības labāko politiku un labāko praksi, veidot izpratni par uzņēmējdarbības pievienoto vērtību, kā arī pamudināt un iedvesmot potenciālos uzņēmējus.

Vairāk informācijas:  Ekonomikas ministrijas izsludinātais konkurss