Aloja

Sveiktas novada jaundzimušo ģimenes

Svinīgos pasākumos Alojā un Staicelē novada iedzīvotāju saimē atkal uzņemti jaundzimušie. Kopš rudens mūsu ģimenēs piedzimuši 32 mazuļi. 

 

Alojas kultūras namā sveica ne vien vietējās, bet arī Braslavas pagasta ģimenes, savukārt Staicelē – ģimenes no Brīvzemnieku pagasta. Ar jauko notikumu jaundzimušo vecākus kā ierasts sveica Alojas novada Dzimtsarakstu nodaļa, pašvaldības priekšsēdētājs Valdis Bārda un pagastu pārvaldnieki. 

 

Līdzās tradīcijai iedegt svecītes, šoreiz katra ģimene piedalījās arī simboliska novada jaundzimušo koka veidošanā, vecākiem kopā ar saviem mazuļiem atstājot tā zaros pa zaļai lapiņai. 

Svinīgais pasākums Alojā

Svinīgais pasākums Staicelē

Zanes Šlendakas un Eināra Bērziņa foto