Alojas administrācija

25.marta piemiņas brīdis Staicelē

Kā katru gadu, pieminot Komunistiskā genocīda upurus, staicelieši pulcējās piemiņas vietā Nākotnes un Lielās ielas krustojumā, kur no 2003.gada iekārtota piemiņas vieta 1949.gadā izvestajiem staiceliešiem. No šīs vietas uz Sibīriju aizveda 128 Staiceles apkārtnes iedzīvotājus, nesaudzējot ne bērnus, ne sirmgalvjus, pārsvarā tie bija lauku māju saimnieki ar savām ģimenēm, kuri ar smagu darbu bija iekopuši māju un veiksmīgi nodarbojās ar lauksaimniecību.

Tāpēc šai saulainā dienā pie pelēkā laukakmens pulcējas gan Staiceles vidusskolas skolēni, vietējie iedzīvotāji, kā arī tie, kurus pašus šīs represijas bija skārušas. No kādreiz tik kuplā pulciņa represēto. Šogad pie akmens savus liktenīgos represiju gadus pieminēja Erna Reide un Milda Bērziņa, kuras neskatoties uz pārdzīvoto, vienmēr ir aktīvas un dzīvespriecīgas.

Uzrunājot klātesošos, aicināju jaunāko paaudzi vienmēr atcerēties šīs Latvijas melnās dienas, pieminēt mūsu staiceliešus, aizdegt svecītes un pārdomāt, cik šī diena ir bijusi traģiska ļoti daudzām Staiceles ģimenēm. Pasākuma dalībniekus uzrunāja Staiceles pilsētas pārvaldes vadītājs Einārs Bērziņš, kurš pieminēja, ka šī diena, traģiski skārusi viņa ģimeni, un ar klusuma brīdi aicināja pieminēt visus genocīda upurus. Staiceles kultūras nama vadītāja lasīja dzejas rindas, bet Staiceles vidusskolas skolēni citēja Kārļa Ulmaņa atziņas, bet Staiceles vidusskolas vēstures pulciņa dalībnieki bija sagatavojuši izsūtītās Veltas Šimanskas dzejas lasījumus. Pēc tam šīs piemiņas vietas idejas autore Aina Berga aicināja jauniešus nekad neaizmirst šīs smagās dienas, klausīties atmiņu stāstījumos, kā arī ikdienā, ejot garām šai vietai, atcerēties un pieminēt. Pēc tam visi tika aicināti uz kopīgu foto Staiceles hronikai, bet pēc tam Staiceles represētie tikās Staiceles muzejā, lai, ar foto hronikas atcerētos iepriekšējo gadu pasākumus, kā arī pieminētu to staiceliešus, kuri vairs nav mūsu vidū.

Staiceles lībiešu muzejs “Pivālind” saka paldies visiem, kuri piedalījās šai piemiņas pasākumā!

Staiceles lībiešu muzeja “Pivālind” direktore Indra Jaunzeme