Aloja

Braslavas pagasta pārvaldē jauns saimnieks

IMG_5349No šodienas darbu Braslavas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja amatā sāk Arvīds Ozols.

 

Viņš pēc profesijas ir tehniskais mehāniķis, ieguvis profesionālo augstāko izglītību agronomijā ar kvalifikāciju lauksaimniecības uzņēmējdarbībā un vadībā, taču paralēli apmeklējis vairākus kvalifikācijas celšanas kursus un seminārus projektu vadībā, pārdošanā, darba drošībā un aizsardzībā.

 

A.Ozola līdzšinējā darba pieredze galvenokārt saistīta ar iegūto izglītību. Dažādos uzņēmumos viņš veicis šofera, mehāniķa, darba drošības speciālista, servisa vadītāja un noliktavas pārziņa pienākumus, taču pirms darba uzsākšanas Alojas novadā, bijis lauksaimniecības nozares uzņēmuma SIA “Timac Agro Latvia” agronoms-konsultants Vidzemes reģionā. Daudzveidīgā pieredze palīdzējusi izkopt projektu izstrādē un vadīšanā nepieciešamās zināšanas, attīstītas organizatoriskās spējas, prasme vadīt un motivēt darbiniekus ātri un kvalitatīvi izpildīt darbu, kā arī saliedēt kolektīvu, kas īpaši svarīgi pārvaldes vadītāja amatā.

 

A.Ozola kontaktinformācija tuvākajā laikā tiks publicēta pašvaldības mājaslapā, taču ar viņu iespējams sazināties Braslavas pagasta pārvaldē pa tālr. 64031006 vai rakstot uz braslava@aloja.lv

 

Zanes Šlendakas

teksts un foto