Aloja

Lielās talkas norises vietas Alojas novadā (papildināts)

A4_Afisa_Talka2015-page-025.aprīlī visā Latvijā notiks Lielā Talka, kas šogad norisināsies ar lozungu “Pastāvēs, kas pārvērtīsies!”, par godu dzejnieku Aspazijas un Raiņa jubilejas gadam. Talkā piedalīsies arī Alojas novads, tāpēc precizētas oficiālās talkošanas vietas.

Visi laipni aicināti piedalīties!

 

Alojas pilsēta un pagasts

 • Alojā – Pulcēšanās vieta Rīgas ielā 5 (pie skeitlaukuma). Talkos, dodoties virzienā uz tilta pusi, tiks sakopta arī vecā dzelzceļa teritorija;
 • Ungurpilī – ciema teritorijā sakops ceļmalas un Ungurpils parku, kā arī ceļa posmu Ungurpils – Pāle;
 • Alojas luterāņu draudze talkos baznīcas teritorijā.  

24.aprīlī talkos Alojas Ausekļa vidusskolas un biedrība “Dzīvnieku atbalsts”. Tiks sakoptas teritorija ap skolu un suņu pastaigu laukums. 

Talkas koordinators Alojas pilsētā un pagastā – Rihards Būda, tālr. 28652353

 

Braslavas pagasts

Talkos Braslavas parkā

 • Tiks nodrošināts transports no Alojas autoostas uz Braslavas parku. Autobusa izbraukšana 8:40, brauciens atpakaļ pēc talkas. 

Talkas koordinators Braslavas pagastā – Arvīds Ozols, tālr. 64031006

 

Brīvzemnieku pagasts

 • Dzelzceļa josla no Ārciema pārbrauktuves līdz  „Strautiņiem”;
 • Apdzīvota vieta „Pauri”, ceļmalas no Puikules ciema līdz „Paužām”;
 • Puikules stacijas ciemats;
 • Ozolu stacijas un Buivas teritorija, ceļmalas;
 • Ozolmuižas parks, bērnu rotaļu laukums pie Ozolmuižas pamatskolas;
 • BSAC „Zīles”, ābeļdārzs;
 • Ozolmuižas darbnīcas;
 • Sadzīves korpuss, mācību korpuss, sporta laukumi un sektori Ozolmuižā;
 • Mazā Ozolezera apkārtne, atpūtas vieta un Dabas taka;
 • Dzīvojamās mājas „Ezernieki” apkārtne un pieguļošā meža teritorija;
 • Puikules muižas parks.

Nepieciešamības gadījumā transportu lielāka daudzuma atkritumu savākšanai konkrētā vietā var pieteikt pagasta pārvaldē vai pa t. 64031003, mob.t. 28684163

Lielie atkritumu konteineri atradīsies laukumā pie Puikules pamatskolas malkas šķūņa un laukumā Ozolmuižā pie vecās galdniecības ēkas.

Papildu atkritumu savākšanas un novietošanas vietas:

 • pie ceļa „Nākotnes 10” Puikules stacijas ciemā,
 • pie mājām „Pauri”,
 • pie autoveikala stāvvietas Ozolu stacijā,
 • pie Buivas darbnīcām,
 • laukumā pie mājām „Paegļi”.

Talkas koordinators Brīvzemnieku pagastā – Arvīds Bērziņš, tālr. 28684163

 

Staiceles pilsēta un pagasts

 • Vīķu un Rozēnu ciema teritorija;
 • Staiceles vidusskolas teritorija, ielu un ceļu malas;
 • Staiceles Mūzikas un mākslas skolas pieguļošā teritorija;
 • Salacas upes krasti posmā no papīrfabrikas līdz Staiceles vidusskolai;
 • Dienas centrs, bibliotēka, muzejs, audēju namiņš, parks un brīvdabas estrāde;
 • Mednieku šautuves teritorija;
 • Staiceles Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības teritorija.

Talkas koordinators Staiceles pilsētā un pagastā – Einārs Bērziņš, tālr. 29131733

 

 

Talkotājiem lūgums pašiem parūpēties par darba cimdiem un citiem nepieciešamajiem darba rīkiem. Talkošanas sākums – 9:00.

 

Vairāk informācijas, sazinoties ar talkas koordinatoru Alojas novadā Rihardu Būdu pa tālr. 28652353 vai rakstot uz rihards.buda@aloja.lv

 

Lielās Talkas tradīcija aizsākās pirms septiņiem gadiem – ar talku 2008.gada 13.septembrī, kas bija kā iedzīvotāju dāvana Latvijai tās 90.dzimšanas dienā. Nākamās talkas notika 2009.gada 18.aprīlī, 2010.gada 24.aprīlī, 2011.gada 30.aprīlī, 2012.gada 21.aprīlī, 2013.gada 20. un 27.aprīlī (sakarā ar laikapstākļiem talka oficiāli norisinājās divas dienas). Aptuvenie aprēķini liecina, ka šajos gados vides sakopšanas pasākumos kopumā ir piedalījušies ap 795 000 entuziastu.

Pasākuma ideja ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Lielās Talkas idejas autore ir rakstniece Anna Žīgure, bet pati ideja aizgūta no igauņiem, kas vides sakopšanu visas valsts mērogā pirmoreiz rīkoja 2008.gada 3.maijā.

Vairāk informācijas pasākuma oficiālajā mājas lapā www.talkas.lv

 

Sagatavoja Zane Šlendaka