Aloja

Alojas deju kolektīvam „Sānsolis” – 15

Sirsnīgā un humora pilnā gaisotnē sagaidīta un ar skaistu koncertu nosvinēta Alojas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva „Sānsolis” 15 gadu jubileja. Pasākuma bija izvēlēts nosaukums „Ko? Jau 15?”, lai gan vakara gaitā caur stāstiem un fotogrāfijām kavējoties atmiņās par šajos gados piedzīvoto, nācās secināt, ka sarīkojuma nosaukumu varbūt jāmaina uz „Tikai 15?”.

 

Koncerta ievadā „Sānsoļa” vadītāja Maija Drozda atzina, ka tik daudz pazīstamu seju un jaukā atmosfēra silda sirdi, un vēlēja svētku prieku izbaudīt ikvienam atnākušajam. – Parasti šādos pasākumos jubilāriem ierasts teikt lielas runas, bet šoreiz būs nedaudz savādāk. Mēs nerunāsim. Dejotāji dejos, bet runāsiet jūs, – skatītājiem skaidroja kolektīva vadītāja. Tad viņai talkā nāca pasākuma vadītāji Anda un Alvis Bondari. Iztaujājot atnākušos un veidojot amizantus dialogus, viņi kopā ar Alojas kultūras nama pasākumu organizatori Ingu Neimani sagatavoja vienotu sveicienu „Sānsolim” jubilejā. Ne vien tā veidošanā, bet arī nolasīšanā tika iesaistīti visi atnākušie.

 

Par godu jubilejas reizei skatītājus priecēja ne vien pašu gaviļnieku, bet arī pašmāju un Igaunijas viesu enerģiskie un skaistie deju priekšnesumi. Ciemos bija atbraukuši draugi no Mazsalacas novada Kultūras centra vidējās paaudzes deju kopas “Skaņaiskalns” (vadītājs Jānis Trezuns), “Dzirnavnieks” no Bauskas novada Ceraukstes pagasta (vadītājs Guntars Jansons), “Iecava” no Iecavas (vadītājs Guntars Jansons) un “Pastalnieki” no Valmieras (vadītāja Arita Aldiņa Psjuka). Savukārt pirmo reizi Alojā viesojās Hēdemestes novada ansamblis „Treimani Trio” un deju kolektīvs „Lendar” (vadītājs Viljārs Somre (Viljar Soomre)).

 

Pasākuma noslēgumā neiztikt bez apsveikumiem. Laba vēlējumus teica un dāvanas pasniedza gan ciemos atbraukušie kolektīvi, gan Alojas novada domes pārstāvji un citi „Sānsoļa” draugi. M.Drozdu un ilggadējo kolektīva koncertmeistari Marutu Gaugeri mīļi sveica paši dejotāji. – Liels paldies, ka šovakar esat ar mums, un ka esam izjutuši jūsu atbalstu visus šos gadus!, vadītāja kolektīva vārdā sirsnīgi pateicās sveicējiem. Visiem dziedot „Daudz baltu dieniņu”, zālē tika ienests svētku kliņģeris, un gaviļnieki kopīgi nopūta 15 svecītes. Lai vēlēšanās piepildās!

 

Zanes Šlendakas

teksts un foto