Alojas administrācija

Pateicība par dalību talkā dzīvnieku patversmē

24.aprīlī biedrība „Dzīvnieku atbalsts” organizēja talku ar mērķi sakopt patversmes teritoriju, savest granti un izveidot koka sētu. Vai to visu var izdarīt vienā dienā? Var, ja palīgā nāk atsaucīgi un darbīgi cilvēki!

 

Vissirsnīgākais PALDIES par grants atvešanu, Mārim Miezītim par kokmateriālu sagādi, SIA „Draugu dārzs”, īpaši Mārim Siktāram, par kokmateriāliem un darbu sētas izgatavošanā, Raitim Roļskijam par elektrības ievilkšanu, Alojas Ausekļa vidusskolas 4b., 9. un 11.klases skolēniem un pedagogiem par darbu, Alojas pārvaldei par palīgiem un Andai Bondarei par gardo zupu!

 

Īpaši liels paldies 4b.klasei, jo viņi ne tikai čakli strādāja, bet arī atnesa pārtiku dzīvniekiem.

 

Lai sakopts un skaists mūsu novads!

 

Inga Mauriņa – Kaļva