Aloja

Par aizvadīto Bibliotēku nedēļu Alojā

Nedēļā, no 20.-26.aprīlim, Alojas pilsētas bibliotēka piedāvāja dažādas tematiskās aktivitātes ikvienam bibliotēkas apmeklētājam. Šīgada Bibliotēku nedēļas vadmotīva “Pastāvēs, kas pārvērtīsies!” ietvaros, aktivitātes galvenokārt bija veltītas pārmaiņām un visam jaunajam, kas ienāk bibliotēkā, kā arī dzejnieku Aspazijas un Raiņa 150.jubilejas gada ietvaros.

 

Visas nedēļas garumā bibliotēkas apmeklētājiem bija iespēja aplūkot grāmatu izstādi “Bibliotēkas lepnums-grāmatas ar autoru autogrāfiem”. Bibliotēkas krājumā atrodas vairāki desmiti grāmatu, kuru titullapās autori ir ierakstījuši veltījumu bibliotēkas lasītājiem.

 

Ikvienam apmeklētājam tika dota iespēja izteikt savu viedokli aptaujā “Bibliotēka ir atvērta Tev”, lai kopīgi padarītu bibliotēku par vēl labāku vietu, kur pavadīt laiku. Aptaujā piedalījās 25 bibliotēkas apmeklētāji, vecumā no 7-52. gadiem. Bibliotēkas darbiniekiem ar aptaujas palīdzību izdevās uzzināt, kādam nolūkam apmeklētāji izmanto bibliotēkas pakalpojumus, kas vēl būtu nepieciešams, lai ieinteresētu apmeklēt bibliotēku, kādi pakalpojumi vēl pietrūkst.

 

23 bibliotēkas apmeklētāji, vecumā no 7 – 46 gadiem, labprāt piedalījās foto uzdevuma “Tā bibliotēka pārvēršas” izpildē.  Dotais uzdevums: A3 formāta lapā 6 fotoattēlu fragmenti liecina par bibliotēkas izkārtojumu šodien, bet 6 fotoattēlu fragmenti par bibliotēkas izkārtojumu kādreiz. Uzdevums bija atrast un savienot pareizos fotoattēlu fragmentus.

 

Nedēļas garumā ikviens varēja piedalīties gan radošajā darbnīcā “Mana bibliotēka sapņu tālumā”, gan zīmējumu un kolāžu veidošanā “Esmu ilustrators dzejnieku Aspazijas un Raiņa grāmatām”. Jāsaka, ka nedēļas beigās no zīmējumiem un kolāžām bibliotēkas lasītavā izveidojās raibu raibā izstāde.

 

Aprīļa mēneša jubilāram, pasaku meistaram Hansam Kristianam Andersenam par godu, uz pasaku rītu “Andersena pasaku pasaulē” 21.aprīlī tika aicināti PII “Auseklītis” vecākās grupas “Mārītes” audzēkņi, bet 24.aprīlī – AAV 1.klase. Bibliogrāfe Zanda bērniem pastāstīja gan par paša pasaku meistara dzīvi, gan mums visiem tik pazīstamajām pasakām. Pasākumu noslēgumā “Mārītes” vēlējās noskatīties pasaku filmu “Īkstīte”, toties pirmklasnieki izvēlējās pasaku “Princese uz zirņa”.

 

22.aprīlī bibliotēka interesentiem piedāvāja Jauno grāmatu izstādi un jaunākās literatūras apskatu.

 

Toties nedēļas noslēgumā, 24.aprīlī no plkst.18 – 21, ikviens tika aicināts uz Bibliotēkas vakara stundu pasākumu. Pirmais no vakara pasākumiem bija orientēšanās spēle “Pa bibliotēkas saulainajiem stūrīšiem”. Ikviens spēles dalībnieks izvēlējās lapiņu, kurā redzams grāmatas muguriņas fotoattēls, pēc šī attēla dalībniekam bija jāorientējas bibliotēkas bērnu krājumā. Atrodot īsto grāmatu, dalībnieks grāmatā atrada lapiņu ar dzejoļa divrindi. Atrodot visas divrindes, (katram spēles dalībniekam bija jāatrod vismaz 3 grāmatas), bija jāsadala tās pa krāsām: dzeltenās un zilās. Tālāk sekoja uzdevums: no dzeltenajām lapiņām bija jāizveido Aspazijas dzejolis “Pasaciņa”, no zilajām lapiņām Raiņa dzejolis “Grāmata”. Uzdevumi nebija no tiem vieglākajiem, taču ar kopīgiem spēkiem dzejoļi sarindojās pareizi.

 

Vakara apmeklētājiem visatraktīvākais uzdevums bija atrakcija “Bibliotēku apmeklētāju brīnumainās pārvērtības”. Sadaloties divās komandās, dalībniekiem bija jāiztukšo priekšā noliktie maisi ar dažādiem apģērbiem un aksesuāriem, protams, uzvarēja komanda, kas ātrāk iztukšoja maisu. Jāsaka, atrakcijas noslēgumā patiešām visi no apmeklētājiem bija pārvērtušies līdz nepazīšanai, dažam pat piecas kleitas uzvilktas, vai piecas cepures uzliktas.

 

Vakara noslēgumā “Popkorna salūts”. Bibliotēkas darbinieki bija parūpējušies par iespēju uz vietas pagatavot popkornu. Ikviens klātesošais ar nepacietību gaidīja to mirkli, kad no katliņa šausies laukā popkorns. Visiem vakara dalībniekiem vēl vienu našķi – saldējumu sagādāja Alojas dienas centra vadītāja Guna. Liels paldies visiem 11 bērniem, kas atsaucās un piedalījās vakara stundu pasākumā, vēl lielāks paldies ikvienam bibliotēkas apmeklētājam, kas nedēļas garumā aktīvi piedalījās bibliotēkas organizētajās tematiskajās aktivitātēs.

 

Sarmītes Frīdenfeldes teksts un foto