Alojas administrācija

Alojas dāmu kopai „Rasa” – 10 gadu jubileja

Ar krāsainu koncertu savu 10.jubileju nosvinējis Alojas kultūras nama dāmu deju kolektīvs “Rasa”. Ciemos bija aicināti arī draugi no Trikātas, Dikļiem, Mazsalacas, Smiltenes, tāpat Vilzēnu sieviešu vokālais ansamblis Heihēra.

 

Sarīkojumu iesāka “Rasa” ar savu tituldeju pie Ances Krauzes izpildītās šāda nosaukuma dziesmas. Protams, bija arī kavēšanās atmiņās par aizritējušajiem gadiem, atceroties, kā kolektīvs tika pie nosaukuma. – Sākumā dāmas gribēja saukties kāda zieda vārdā, bet, tā kā katrai mīļa cita puķe, piekritušas vienas dalībnieces ierosinājumam par “Rasu”. Šis vārds saistās ar svaigumu un apliecina, ka dejotājas savā senioru vecumā aizvien jūtas možas. Un dejot viņām ļoti patīk! – uzsver Alojas kultūras nama pasākumu organizatore Inga Neimane.

 

Par šīs kopas izveidi jāpateicas deju skolotājai Veltai Cimmerei, kuras iesākto turpina viņas meita, kolektīva vadītāja Liana Ozoliņa. Patlaban Rasā ir 10 dalībnieču, bet uz svētkiem bija aicinātas arī bijušās kolēģes.

 

Ilva Birzkope

Ingas Neimanes foto