Aloja

Ineta Matvejeva: Sadarbojoties, mērķi vienkāršāk sasniegt

Turpmāk mājas lapas sadaļā “Uzņēmējdarbība” varēsiet lasīt iedvesmojošas intervijas ar Alojas novada uzņēmējiem. Kā pirmo publicējam interviju ar pašvaldības uzņēmuma SIA „Alojas novada Saimniekserviss” valdes priekšsēdētāju Inetu Matvejevu. 

 

Ja vēlaties uzzināt kāda uzņēmuma veiksmes stāstu, sūtiet savu ieteikumu novada komercdarbības speciālistei Zane Lapšānei-Celmai uz e-pastu zane.lapsane.celma@aloja.lv vai sazinieties pa tālr. 25749131.

 

IMG_4914

Lai gan pašvaldības uzņēmuma SIA „Alojas novada Saimniekserviss” vadītājai Inetai Matvejevai darba pilnas rokas, viņa ir pārliecināta, ka sadarbības rezultātā visu iecerēto izdosies sasniegt.

Salīdzinoši nesen darbību uzsācis pašvaldības uzņēmums SIA „Alojas novada Saimniekserviss” un tā vadītāja Ineta Matvejeva. Šobrīd viņu galvenais uzdevums ir apzināt situāciju saistībā ar komunālajiem pakalpojumiem novadā, kā arī izstrādāt stratēģiju esošo problēmu novēršanai. Drīzumā plānots uzņemties rūpes par visu pārvalžu ūdenssaimniecības un komunālajiem pakalpojumiem. Darba vēl ļoti daudz, taču netrūkst arī apņēmības.

 

Pamata pakalpojumi, kurus uzņēmums šobrīd sniedz, ir ūdensapgāde, kanalizācija, centralizētā siltumapgāde, ēku apsaimniekošana un teritorijas uzturēšana, tostarp sētnieku darbs, kā arī zaļumsaimniecība. Visu uzdevumu paveikšanai nepieciešami naudas līdzekļi, kuri diemžēl vairākās pozīcijās pietrūkst, īpaši dzīvojamā fonda atjaunošanai. Taču Ineta ir optimistiska un skaidro, ka viens no stabilu ieņēmumu avotiem ilgtermiņā būs tā sauktie nemaksātāji. – Esam izveidojuši jaunu parādu nomaksas sistēmu un sastādījuši arī noteikumus, uz kuriem balstās parādu nomaksas grafiki. Tajos atrunāts arī tas, kādas ir mūsu, un kādas iedzīvotāju tiesības un pienākumi. Mēģinām visu saskaņot ar katra cilvēka iespējām, vienojoties par optimālāko variantu gan mums, gan klientam. Šķiet, iedzīvotāji sasparojušies uz maksāšanu, – par iedzīvotāju rēķinu apmaksas problēmu risināšanu stāsta uzņēmuma vadītāja.

 

No iedzīvotājiem daudz sūdzību gan nav saņemts, bet visbiežāk cilvēki pie uzņēmuma darbiniekiem vēršas saistībā ar nebūšanām apsaimniekotajos īres dzīvokļos, piemēram, zādzībām vai kādām tehniskām problēmām. – Esam apsekojuši visus dzīvokļus, kur šobrīd ir brīvi, piefiksējam, kas vajadzīgs to uzlabošanai un veicām arī īres līgumu auditu. Šie ir ļoti svarīgi soļi, lai nākotnē izveidotu kvalitatīvu dzīvojamo fondu un tādējādi piesaistītu vairāk jaunu ģimeņu. Tas ieviestu jaunu enerģiju visā novadā, – skaidro Ineta.

 

Viņa uzskata, ka jāturpina intensīvi skaidrot iedzīvotājiem, cik svarīgi ir, piemēram, uzlabot energoefektivitāti, jo daudzi nesaprot, ka salīdzinoši lielie izdevumi māju siltināšanai, ilgtermiņā atmaksāsies divtik. Vairāk jārunā arī par pozitīvajiem piemēriem un to, kas šo un citu problēmu risināšanā jau paveikts, tāpēc novada dienu izstādē – tirdziņā uzņēmums labprāt aprunāsies ar apmeklētājiem, paskaidros savas darbības specifiku un nākotnes redzējumu.

 

Uzņēmuma vadītāja uzteic savu kolektīvu, kurš gatavs strādāt vienota mērķa labā. Sadarboties vēlas arī aizvien vairāk iedzīvotāju, kuri pie uzņēmuma vēršas ar ierosinājumiem. – Ceru, ka šo cilvēku piemēram sekos daudzi, jo kopā pamanīsim un izdarīsim vairāk. Tie, kuri kādreiz negribēja ar mums runāt, tagad to labprāt dara. Jā, ir bijušas nesaprašanās, toties tagad mēs varam uz ielas sasveicināties ar smaidu. Jūtu, ka pamazām veidojas cita attieksme pret mums kā uzņēmumu, – priecājas Ineta.

 

Zanes Šlendakas

teksts un foto