Aloja

2015.gada ģeovieta – Staiceles dzelzs avoti

Biedrība Ziemeļvidzemes ģeoparks, popularizējot ģeoloģiju un ģeoloģiskos dabas veidojumus, katru gadu nominē Gada ģeovietu. Par Gada ģeovietu 2015.gadā eksperti ir izvēlējušies Staiceles dzelzs avotus, kas atrodas Ziemeļvidzemē, Alojas novada Staiceles pagastā, Salacas kreisajā krastā augšpus Staiceles.

 

Staiceles dzelzs avoti no ģeoloģijas un hidroģeoloģijas viedokļa ir unikāli dabas veidojumi, kuros ir iespējams novērot nepārtraukti notiekošu dzelzs savienojumu izgulsnēšanās procesu, kas avotu izplūdes vietās veido krāsainu un ļoti neparastu ainavu. Staiceles dzelzs avoti ir divi avoti, kas atrodas blakus esošās dažus desmitus metrus garās graviņās. Avotu ūdensdeve ir neliela, bet tie ir īpaši tai ziņā, ka bagātīgi izgulsnē dzelzs hidroksīdus un citus savienojumus košā rūsas krāsā. Avotu izplūdes vietās to nogulumi līdz pat 1 m biezā kārtā aizpilda graviņu gultni.

 

Sestdien, 23.maijā, pie Gada ģeovietas notika izglītojošs pasākums un stenda atklāšana, kurā piedalījās Biedrības Ziemeļvidzemes Ģeoparks valdes priekšsēdētājs, Latvijas Petroglifu centra valdes loceklis, ģeologs Dainis Ozols, kā arī speciālisti no Latvijas Universitātes, to vidū Hidroģeoloģe Aija Dēliņa un Mineraloģijas speciāliste Vija Hodireva. Pasākumu kuplināja Staiceles Mākslas skolas audzēkņi skolotājas Māras Ozolas vadībā, otrajā daļā visi interesenti Daiņa Ozola vadībā devās pārgājienā, apsekojot apkārtnes dabas objektus.

 

Inese Timermane