Alojas administrācija

Izglītošanai ir izšķiroša nozīme vides ilgtspējas nodrošināšanā

LTV raidījums De Facto pauž nosodījumu pašvaldību uzņēmumam SIA “ZAAO” (ZAAO) par projekta iesniegšanu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanai sižetu veidošanai par vides aizsardzības problemātiku „Mūsu vide ir mūsu atbildība”.

 

Jāuzsver, ka valstī līdz šim nav izstrādāta un ieviesta vienota vides izglītības programmu īstenošanas un finansēšanas sistēma. ZAAO valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais: – Jau no ZAAO darbības pirmsākumiem 1999.gadā, mācoties no ārvalstu sadarbības partneriem, mērķtiecīgi esam realizējuši vides izglītības aktivitātes. Kopā ar pašvaldībām cenšamies mainīt to cilvēku paradumus, kuri joprojām dedzina atkritumus vai izgāž tos mežos. Arvien meklējam iespējas, kā vides izglītību, kas nav ar uzņēmuma pamatdarbību tieši saistīta funkcija, realizēt caur pārrobežu projektiem, arī piesaistot dažādu fondu līdzekļus, u.tml. Vēlos uzsvērt, ka noteikti nedrīkst jaukt izglītošanu ar informēšanu par uzņēmuma darbību. Informēšanai par ZAAO pakalpojumiem lieli līdzekļi nav nepieciešami, sešpadsmit darbības gados mūsu klienti ir iepazinuši un izmanto pakalpojumus, kas nodrošina ērtu atkritumu apsaimniekošanu.

 

Piemēram, 2014./2015.mācību gadā ZAAO darbības reģiona skolas, kā arī ģimenes, pensionāru apvienības un citas interešu grupas, aktīvi izmantoja iespēju izzināt reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra „Daibe” darbību. Bērni un jaunieši apguva vides mācību stundas par cilvēka un vides mijiedarbību. Piedāvātajos konkursos vides izglītības projektā „Cilvēks vidē” iesaistījās vairāk nekā 130 mācību iestādes, piedaloties pastkaršu zīmēšanā, vides spēļu veidošanā, veidojot gleznas no otrreizējiem materiāliem, uzņemot video par dabai draudzīgu rīcību, meklējot atbildes uz ikmēneša jautājumiem par atbildīgu rīcību pret apkārtējo vidi, kā arī piedaloties otrreizējai pārstrādei derīgu materiālu vākšanā, palīdzot taupīt dabas resursus.

 

Atgādinām, ka ZAAO ir pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas nodrošina atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārvadāšanu, apglabāšanu un sabiedrības izglītošanas aktivitātes Ziemeļvidzemē, kā arī atsevišķās Pierīgas un Madlienas reģiona pašvaldībās.

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Leimane

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201

Mob.tālr.:26610013

E-pasts: zane.leimane@zaao.lv

Twitter.com/zaao_lv

Draugiem.lv/zaao

www.zaao.lv