Aloja

V.Bārda piedalās Attīstības izglītības un izpratnes veicināšanas seminārā Horvātijā

20150722_094514

Latvijas delegācija Zagrebā – Valdis Bārda (no kreisās), Mudīte Priede, Rita Merca un Arturs Mangulis.

Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda, Ogres novada domes priekšsēdētājs Arturs Mangulis, Eiropas gada attīstībai Labas gribas vēstniece Mudīte Priede un Amatas novada domes ārējo sakaru koordinatore Rita Merca no šodienas līdz 24.jūlijam Zagrebā (Horvātijā) piedalās Attīstības izglītības un izpratnes veicināšanas mācību seminārā, kas organizēts LADDER projekta “Vietējās pašvaldības kā sadarbības attīstības izpratnes veicināšanas virzītājspēks” ietvaros.

 

Projekta mērķis ir stiprināt vietējo pašvaldību lomu attīstības sadarbībā, izplatot labo praksi un veicinot sabiedrības izpratni par attīstības sadarbības jautājumiem. Tā laikā tiks organizēta apmācība Latvijas pašvaldībām attīstības izglītības un izpratnes veicināšanā, kā arī izsludināts konkurss pašvaldībām projektu īstenošanai. Projekta partneri ir ES dalībvalstu pašvaldību asociācijas, tai skaitā Latvijas Pašvaldību savienība, un pašvaldību asociācijas un nevalstiskās organizācijas no attīstības valstīm.

 

Elita Kresse,

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece ārējo sakaru jautājumos