Aloja

17.jūlija Domes ārkārtas sēdē

17.jūlijā tika sasaukta domes ārkārtas sēde ar 20 darba kārtības jautājumiem.

 

Tika lemts par dažādiem jautājumiem saistībā ar iepirkumiem, tostarp līguma slēgšanu iepirkumā „Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūve pansionātā „Urga”” un iepirkuma veikšanu Alojas novada pašvaldības ielu un ceļu ar grants segumu remontdarbu veikšanai. Apstiprināja arī iepirkuma “Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas “SALA” ēkas būvniecība” rezultātus un lēma par iepirkuma veikšanu ēkas būvniecībai.

 

Piešķīra papildu finansējumu Alojas Ausekļa vidusskolai un Ozolmuižas pamatskolai mācību līdzekļu iegādei, atbalstīja finanšu līdzekļu piešķiršanu arī mēbeļu iegādei Braslavas pagasta pārvaldē un grīdas lakošanai pašvaldības centrālās administrācijas un Alojas kultūras nama ēkā.

 

Deputāti Staiceles vidusskolas direktores amatā apstiprināja Sandru Brokāni, atbalstīja Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra speciālista amata vienības izveidošanu domes Administrācijas un personālvadības nodaļā, deleģēja domes Nekustamo īpašumu speciālisti Gunitu Meļķi – Kažoku un Attīstības nodaļas vadītāju Paulu Lielmani kā pašvaldības pārstāvjus darbībai Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvajā padomē, pieņēma grozījumus par izmaiņām vairāku domes komisiju sastāvā, kā arī izskatīja jautājumus nekustamo īpašumu jomā.

 

Ar pilnīgu informāciju par visiem sēdē pieņemtajiem lēmumiem iespējams iepazīties mājas lapas sadaļā Pašvaldība – Domes sēdes.