Alojas administrācija

Informācija par brīvpusdienām

Sākoties jaunajam mācību gadam, Sociālais dienests atgādina, ka vecākiem, kuru bērni apgūst izglītību Alojas novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs (5-6 grupiņās, no 1.-12.klasei) Alojas novada dome nodrošina brīvpusdienas.

 

Līdz ar to, vecāki (daudzbērnu ģimenes un  trūcīgas ģimenes), kuri līdz šim vērsās Sociālajā dienestā, aicināti mierīgi gatavoties jaunajam mācību gadam un nevērsties Sociālajā dienestā, lai iesniegtu iesniegumu par brīvpusdienu piešķiršanu.

 

Daudzbērnu ģimenes un ģimenes, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes statuss Sociālajā dienestā iesniegumu par brīvpusdienu piešķiršanu iesniedz tikai tādā gadījumā, ja bērns apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi Alojas novadā un nav sasniedzis 5 gadu vecumu.

 

Sociālā dienesta vadītāja Inga Brente-Mieze