Aloja

Āfrikas cūku mēris – kas jums jāzina?

Āfrikas cūku mēra (ĀCM) aizsardzības un uzraudzības teritorija – Alojas novada Staiceles pagasts, Salacgrīvas novada Ainažu un Salacgrīvas pagasts

Slimība nav bīstama cilvēkiem un citu sugu dzīvniekiem!

Pastāstiet šo informāciju kaimiņiem, kolēģiem, draugiem un ciemiņiem! Būsim atbildīgi kopā un katrs to ievērosim!

PVD Ziemeļpierīgas pārvalde – Kraujas iela 21/23, Rīga, LV-4201, tālr. 67994265

e-pasts:ziemeļpieriga@pvd.gov.lv

www.pvd.gov.lv

Mājas cūku turētājiem Iedzīvotājiem Medniekiem
 

 • Dzīvniekiem jābūt reģistrētiem Lauksaimniecības datu centra (LDC) datu bāzē! Cūku saslimšanas gadījumā tas atvieglos slimības uzraudzību un kompensācijas saņemšanu!
 • PVD inspektori pārbaužu laikā Jūsu saimniecībā pārliecināsies par mājas cūku veselību un ņems paraugus laboratoriskajām analīzēm.
 • Par kompensācijām zaudējumu gadījumā, sazinieties ar Lauku atbalsta dienestu (LAD)!
 • Lai nepakļautu riskam cūku novietni, ievērojiet biodrošības pasākumus:

Ø Cūkas atļauts kaut tikai pašpatēriņam, informējot par to veterinārārstu! Iegūto gaļu aizliegts izvest ārpus saimniecības!

Ø Turiet cūkas iekštelpās! Nepieļaujiet to kontaktu ar meža cūkām!

Ø Karantīnas teritorijā aizliegts veikt dzīvu cūku pārvietošanu!

Ø Neizmantojiet medību drēbes, apavus un aprīkojumu, dodoties kopt un barot cūkas! Regulāri mazgājiet rokas!

Ø Neizbarojiet cūkām nomedīto mežacūku gaļas atliekas, nokauto mājas cūku kaušanas blakusproduktus un virtuves atkritumus!

Ø Lai nepakļautu riskam cūku novietni, neielaidiet tur nepiederošās personas!

Ø Nepieļaujiet mīļdzīvnieku – suņu, kaķu – iekļūšanu kūtī!

Ø Pie ieejas novietnē izvietojiet dezinfekcijas paklājus, regulāri veiciet deratizāciju!

Ø Neizmetiet mežā nobeigušos mājdzīvniekus!

Ø Pakaišiem lietojiet materiālu, kas nevar nonākt vai nav bijis saskarē ar meža cūkām!

Ø Sekojiet līdzi cūku veselības stāvoklim un nekavējoties informējiet veterinārārstu, ja cūkas izskatās neveselas vai ir nobeigušās!

 Sargājiet novadu, pagastu un cūku turētāju saimniecību no slimībām:Ø Iebraucot Latvijā no trešajām valstīm, nevediet dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus: gaļu un gaļas produktus, pienu un piena produktus! Tie tiks konfiscēti un nodoti iznīcināšanai!Ø Neizvediet cūkgaļu un tās izstrādājumus no karantīnas teritorijas!

Ø Karantīnas teritorijā neievediet nezināmas izcelsmes gaļu, ja vien nav iespējams pierādīt tās izcelsmi (gaļai jābūt oriģinālajā iepakojumā, ar pievienotu pirkuma čeku)!

Ø Viesojoties saimniecībā, kur tiek turētas mājas cūkas, neejiet pie tām kūtī!

Ø Nepārvietojiet bez PVD atļaujas karantīnas teritorijā citus lauksaimniecības dzīvniekus!

Ø Dodoties mežā ogot vai sēņot, kā arī apmeklējot tūrisma vietas, nemetiet sviestmaižu vai citu pārtikas produktu atkritumus mežā vai ceļmalā!

Ø Pēc sēņošanas, ogošanas vai pastaigas pa mežu notīriet un nomainiet apģērbu un apavus!

Ø Ja uz un no meža esat devies ar velosipēdu vai auto, atgriežoties mājās ar ūdeni noskalojiet pārvietošanās līdzekļu riteņus!

Ø Iegādājieties gaļu un gaļas produktus legālās tirdzniecības vietās!

 

 • Par nomedīto meža cūku informējiet PVD un Valsts meža dienestu (VMD).
 • Medību laikā neizmantojiet medību suņus, lai neveicinātu meža cūku pārvietošanos!
 • Par atrastu nobeigušos meža cūku nekavējoties sazinieties ar PVD, lai noņemtu paraugu laboratoriskajai izmeklēšanai!
 • Neveiciet medījumu pirmapstrādi un uzglabāšanu lauksaimniecības dzīvnieku novietnē!
 • Neatstājiet mežā medījumu blakusproduktus – dzīvnieku iekšējos orgānus un ādas!
 • Neizbarojiet medījumu blakusproduktus un atliekas mājdzīvniekiem!
 • Mazgājiet un dezinficējiet medību aprīkojumu, apavus, apģērbu un auto transportu!
 • Lietojiet pārtikā tikai termiski pietiekami apstrādātu meža cūkas gaļu!
 • Neizvediet no karantīnas teritorijas nomedīto meža cūku gaļu un gaļas produktus!