Aloja

Atklāta renovētā bērnudārza ēka Vilzēnos

31.augustā, ievadot jauno mācību gadu, tika atklāta pirmsskolas izglītības iestādes (PII) „Auseklītis” Vilzēnu struktūrvienības ēka, kurā atrodas arī Braslavas pagasta pārvalde un Vilzēnu bibliotēka, turklāt savus pienākumus veic sociālā darbiniece.

 

Bērnus, viņu vecākus, pedagogus, pašvaldības darbiniekus un citus viesus sagaidīja Karlsons (Zane Neļķe) un Pepija Garzeķe (Santa Lemberga). Visi pulcējās bērnudārza zālē, kur ar nelielu koncertu iepriecināja esošie un kādreizējie audzēkņi. Sanākušos uzrunāja PII „Auseklītis” direktore Maija Šembele. – Man ir prieks jūs atkal sveikt šajās telpās. Neesam te mācījušies veselu gadu, taču remontdarbu laikā pavadītais mācību gads Puikules muižas telpās bija ļoti jauks. Lai gan vecāki no sākuma bažījās par šīm pārmaiņām, bērniem tas bija pat aizraujošs piedzīvojums – ieguvām jaunus draugus un ceram, ka šī draudzība turpināsies, – par veiksmīgo sadarbību ar kaimiņu pagastu teica direktore. Viņa pateicās struktūrvienības pārvaldniecei Rudītei Karlsonei un iestādes kolektīvam par darbu iepriekšējā mācību gadā un sveica, jaunajam sākoties. Tāpat paldies viņa teica Alojas novada domes priekšsēdētājam Valdim Bārdam un izpilddirektoram Mārtiņam Kļaviņam par atbalstu, sapratni un izpalīdzību. – Paldies Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītājam Arvīdam Bērziņam, kurš bija blakus un izpalīdzēja grūtos brīžos, atbalstīja gan remontdarbus uzsakot, gan to nobeiguma fāzē, – pārvaldnieku sveica M.Šembele. Pateicību viņa izteica arī Braslavas pagasta pārvaldes vadītājam Arvīdam Ozolam un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājai Ingai Mauriņai – Kaļvai.

 

Jauno telpu iemītnieku sveicēju vidū bija ne vien domes pārstāvji, bet arī kaimiņu pagastu pārvalžu darbinieki, kolēģi no „Auseklīša” Alojā un pansionāta „Urga” vadība. Pēc pasākuma svinīgās daļas, visus aicināja izstaigāt renovētās telpas. Vecāki neslēpa, ka tagad uz dārziņu savas atvases vedīs ar daudz lielāku prieku. Bibliotēkas, pārvaldes un sociālās darbinieces atrašanos šajās telpās viņi vērtēja pozitīvi, jo iestādes veic svarīgas funkcijas un ērtāk, ka viss atrodas vienuviet.

 

Jāatgādina, ka vasaras saulgriežu laikā, piedaloties Alojas novada domes darbiniekiem, būvniekiem un atbildīgajiem speciālistiem, svinīgi tika atzīmēts rekonstrukcijas darbu noslēgums. Veikta arī bērnudārza teritorijas labiekārtošana – ietvju un ēkai pieguļošo laukumu bruģēšana, automašīnu novietņu izbūve, apgaismojuma ierīkošana, kā arī soliņu un velosipēdu statīvu uzstādīšana. Tāpat izveidots celiņš caur aleju uz Vilzēnu tautas namu. Projekta kopsumma – 584 247,42 EUR (ar PVN).

 

Zanes Landsmanes

teksts un foto

[Not a valid template]