Alojas administrācija

Zinību diena Staiceles vidusskolā

Šī gada 1. septembrī jeb Zinību dienā Staiceles vidusskolas pagalmā tradicionāli pulcējās ne tikai audzēkņi un pedagogi, bet arī viesi, vecāki un draugi, lai svinīgi atkātu jauno mācību gadu, uzņemtu skolas draudzīgajā saimē 1. klasi (audzinātāja Dace Priekule) un 10. klasi (audzin. Alda Grāvere). Sveicām un aplaudējām pirmsskolēniem (audzin. Kaija Kuzina un Jautrīte Pelēkā), divpadsmitajiem (audzin. Vizma Lūse), devītajiem (audzin. Vizma Tiltiņa) un jaunajiem pedagogiem: Evijai Arnavai (psiholoģijas sk.) un Andai Timermanei (internāta sk. un Staiceles vsk. Mazpulka vadītājai). Zinību dienas pasākumu vadīja skolotājas Antras Rudzītes audzināmā 11. klase. Ļoti intreresanti bija arī katras klases audzinātāja novēlējumi klātesošajiem.

 

Šajā svētku dienā jaukus vārdus dzejā teica direktora vietniece mācību jomā Alda Grāvere. Arī Alojas novada domes priešsēdētāja vietnieks Māris Možvillo, izglītības speciāliste Ilze Kapmale un Staiceles pilsētas pārvaldes vadītājs Einārs Bērziņš pagodināja mūs ar spēcīgām uzrunām un ziediem. Sirsnīgs paldies par dāvanām, ko bija sagādājusi LFF un Jolanta Apiņa, kafejnīcas Milvus īpašniece!  

 

Bet pats galvenais notikums: Staiceles vidusskolai ir jauna direktore – Sandra Brokāne! Viņa gan audzēkņus, gan vecākus, viesus un kolēģus skaisti uzlādēja ar savu pozitīvismu, mērķtiecību un ļoti labām idejām. Bet direktora vietnieces audzināšanas jomā amatu turpmāk veiks skolotāja Maija Andersone. Sirsnīgi sveicām gan viņu, gan līdzšinējo vietnieci A. Rudzīti. Lai mums kopā veicas stiprināt savu vidussskolu, saglabāt interesantās tradīcijas un draudzīgo, radošo un mīlestībā piepildīto gaisotni, sasniedzot ne tikai sportā izcilus rezultātus!  

 

Protams, ar jaunu sparu esam gatavi 2015./2016. mācību gadam! Tik droši norunājām rituāla vādus, lai svētība mūsu ģimenēm, vidusskolai un Tēvzemei. Un tik saviļņojoši bija atkal satikt draugus, visus skolotājus un iepazīt jaunos skolasbiedrus.

 

Svētku kulminācija, manuprāt, bija, kad direktore nolasīja mūsu mīļā un neaizmirstamā bijušā direktora Jura Krastiņa apsveikumu, kurā viņš novēl ar labām sekmēm, lieliem sasniegumiem un jautriem notikumiem bagātu šo laiku:

Mēs esam līdzīgi kokiem, bet dzīvojam ne ar lapām, kas krīt,

Dzīvojam ar pumpuriem un ziediem,

Ar domām, ko labu paveiksim rīt.

 

Pasākumu svinīgi noslēdzām mēs, Staiceles vidusskolas 12.klase, ievadot jauno paaudzi un visu skolas kolektīvu vēl neizremontētajās telpās, iezvanot skolas gaitas ar laba vēlējumiem un sūtot daudz spēka visiem, jauno mācību gadu uzsākot.

 

Sandija Eglīte

Staiceles vidusskolas 12. klases audzēkne