Aloja

Novadā viesojās Moldovas delegācija

6.septembrī Latvijā uz nedēļu ilgu vizīti ieradās 33 Moldovas pārstāvji. Delegācija dažādās interešu grupās apmeklēja desmit Latvijas novadus, tostarp Alojas novadu. Vizītes mērķis bija pēc individuāli izstrādātiem stažēšanās plāniem iegūt praktisku informāciju par dažādām Latvijas reģionu iniciatīvām un pašvaldību pieredzi teritoriju attīstības plānošanas, atkritumu apsaimniekošanas, uzņēmējdarbības veicināšanas, sabiedrības aktivizēšanas u.c. jautājumos, rezultātā izstrādājot rīcības plānus iegūtās pieredzes iedzīvināšanai Moldovas Ziemeļu reģionā un starptautiskās sadarbības veicināšanai ar Latviju. Jāatgādina, ka 2013.gadā Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda un viņa vietnieks Māris Možvillo parakstīja sadarbības līgumu ar Moldovas Ziemeļu reģiona Koržeuci (Corjeuƫi) ciema pašvaldību, kas paredz uzturēt kontaktus starp abām pašvaldībām uzņēmējdarbības, izglītības, kultūras, jaunatnes politikas, vides, enerģētikas un projektu jomās.

 

Alojā Moldovas viesi ieradās 8.septembrī. Viņus Alojas kultūras nama Mazajā zālē sagaidīja domes priekšsēdētājs Valdis Bārda, viņa vietnieki Māris Možvillo un Dace Vilne, deputāte un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Inga Mauriņa – Kaļva, Administrācijas un personālvadības nodaļas vadītāja Olita Landsmane, Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Dace Lāce, Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis, komercdarbības speciāliste Baiba Birzgale un SIA “Alojas novada Saimniekserviss” vadītāja Ineta Matvejeva. Vispirms tika sniegta prezentācija par aktualitātēm novadā 2015.gadā uzņēmējdarbības jomā, projektu attīstībā un komunālās saimniecības jautājumos. Pēc tam V.Bārda ciemiņus vadīja nelielā ekskursijā pa domes Centrālās administrācijas telpām un iepazīstināja ar domes struktūru, darbiniekiem, viņu kompetencē esošajiem pienākumiem un to izpildē pielietotajām lietvedības, grāmatvedības u.c. sistēmām.

 

Nākamo dienu laikā moldovi iepazina Alojas un Mazsalacas novada uzņēmējus. Apmeklēja SIA “Aloja – Starkelsen”, SIA “Tēraudiņi” un SIA “Alojas Agro”, diskutējot par kartupeļu pārstrādes procesu. Pēc tam viesus uzņēma Mazsalacas novada z/s “Lojas”, kur saimniecības īpašnieks Mareks Bērziņš dalījās pieredzē par salmu granulu izstrādi, bet vēlāk ar kooperatīvu darbību iepazīstināja Vidzemes un Latgales graudkopības kooperatīva “Vidzemes agroekonomiskā kooperatīvā sabiedrība” pārstāvji. Tāpat delegācija viesojās uzņēmumos SIA “Alojas novada Saimniekserviss”, SIA “Ošlejas” un SIA “Ģinēni”, Tūrisma informācijas centrā, Staiceles lībiešu muzejā “Pivālind” un Staiceles “Mākslinieku šķūnī”, bet vizītes trešās dienas noslēgumā prezentāciju par attīstības jautājumiem domes ēkā Limbažu ielā 8, Alojā sniedza D.Vilne un P.Lielmanis.

 

Nedēļas beigās viesi un Alojas novada domes pārstāvji devās uz Bauskas novadu. Atpūtas kompleksā „Rožmalas” viņus sagaidīja Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Alvis Feldmanis, aicinot attīstīt sadarbību arī turpmāk. Tika prezentēta Latvijas-Moldovas attiecību veicināšanai nodibinātā biedrība “Attīstība sadarbībā”, pārrunājot tās lomu un iesaisti sadarbības veicināšanā. Notika arī tematiskās diskusijas par uzņēmējdarbību, atkritumu apsaimniekošanu, skolu attīstību un lauku tūrismu, daloties Latvijas un Moldovas pieredzē šajos jautājumos. Lai labāk iepazītu novadu, delegācija apmeklēja V Pagalmu un III Putras godēšanas svētkus. Interesanti, ka katram Moldovas pārstāvim visu nedēļu bija jāpilda dienasgrāmata, pēc katras sanāksmes, notikuma un dienas kopumā piefiksējot savas pārdomas redzēto un dzirdēto. 12.septembrī viņi prezentēja un analizēja nedēļas garumā dienasgrāmatā veiktos pierakstus. Noslēgumā viesi un Latvijas kolēģi cepa kliņģeri, bet atmiņas par Latvijā kopā pavadīto laiku visi iemūžināja gleznā, kuru ciemiņi paņēma līdzi piemiņai.

 

Turpinot sadarbību ar Moldovas Ziemeļu reģionu, Alojas novada pašvaldības pārstāvji un uzņēmēji piedalīsies Moldovas Ziemeļu reģiona dienās, kas no 5. – 10.oktobrim norisināsies Belci pilsētā. To laikā plānots uzņēmēju biznesa forums un Latvijas-Moldovas kultūras diena. Darba programma Latvijas uzņēmējiem tiks veidota sadarbībā ar Vides un Reģionālās attīstības ministriju un partnerinstitūcijām Moldovā. Vizītē plānota arī Latvijas vēstnieka Moldovas Republikā dalība.

 

Sagatavoja Zane Landsmane