Aloja

Aktuāli izglītības iestādēm: Daudzveidīgas iespējas veidot izpratni par cilvēka un vides mijiedarbību

SIA ZAAO (ZAAO) jaunajā mācību gadā aicina izglītības iestādes intensīvāk iesaistīties bērnu un jauniešu izpratnes veidošanā par vides aizsardzības jautājumiem. Lai tēmas apguve bērniem būtu saistoša, ZAAO piedāvā interaktīvas mācību stundas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe”, kas apvienotas ar mācību ekskursiju un vairākus radošus, izglītojošus konkursus.

 

Licenzētajā bērnu un jauniešu vides izglītības mācību programmā piedāvātās tēmas ir tādas, kas iekļaujas izglītības iestāžu mācību saturā dabas zinību priekšmetos. Programma tiek īstenota ceturto mācību gadu, nodrošinot padziļinātas zināšanas par dabas sistēmām, procesiem, cilvēka un vides mijiedarbību, tostarp atkritumu apsaimniekošanas veidiem.

 

Konkursi, kas apvienoti projektā “Cilvēks vidē”, skar vides aizsardzības, atkritumu apsaimniekošanas un materiālu otrreizējās izmantošanas tematiku. Tie ir pielāgoti dažādām vecuma grupām. Konkursos ir iespēja, piemēram, zīmēt pastkartes, veidot svētku rotājumus, instalācijas un gleznas no iepakojuma materiāliem, izstrādāt pamācošus komiksus, filmēt video pamācības.

 

Visi klašu audzēkņi varēs meklēt atbildes uz ZAAO mēneša jautājumiem, kā arī piedalīties otrreizējo materiālu vākšanas akcijā “Dabai labu darīt”.

 

Konkursos piedalīties aicinātas arī profesionālās ievirzes izglītības iestādes, mākslas skolas, bērnu un jauniešu interešu centri, jauniešu domes.

 

Piedāvājot aizdomāties par vides tēmu ne tikai sēžot skolas solā, vairāki konkursi un aptaujas notiks arī sociālo tīklu vidē ZAAO kontos draugiem.lv un Instagram.com.

Konkursos tiks noteikti uzvarētāji. Radošākie un zinošākie bērni mācību gada noslēguma pasākumā saņems balvas. Otrreizējo materiālu vākšanas akcijas “Dabai labu darīt” balvu fondu nodrošina AS “Latvijas Zaļais punkts”.

 

ZAAO piedāvātā vides izglītība kopumā ir vērsta uz bērnu un jauniešu līdzdalību vides kvalitātes uzlabošanā. Izmantojot saistošas izglītošanas formas, tiek piesaistīta bērnu, jauniešu un viņu vecāku uzmanība vides jautājumiem, veidota izpratne par videi draudzīgu rīcību un atkritumu apsaimniekošanu, kā arī saudzēti dabas resursi, nododot lietoto iepakojumu otrreizējai pārstrādei.

 

Plašāka informācija par ZAAO vides izglītības projekta „Cilvēks vidē” konkursiem, kā arī mācību programmas tēmu piedāvājums atrodams ZAAO mājas lapā www.zaao.lv, sadaļā „Sabiedrības izglītošana”. Pieteikšanās konkursiem notiek uzņēmuma mājas lapā līdz 30.septembrim.  Piedāvājums attiecas uz ZAAO darbības reģiona pašvaldību izglītības iestādēm.

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Leimane

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201

Mob.tālr.:26610013

E-pasts: zane.leimane@zaao.lv

Twitter.com/zaao_lv

Draugiem.lv/zaao

Facebook.com/ZAAOwaste

www.zaao.lv