Aloja

Novada sporta skolai jauns inventārs

20150916_120325Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) 2015.gadā apstiprināja budžeta programmu 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas 09.04.00 „Sporta būves” līdzekļu sadalījumu 10.punktu, IZM 2015.gada 16.aprīļa rīkojumu Nr.213 „Par finansējuma apmēra noteikšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm sporta inventāra iegādei”. Pašvaldībai jānodrošina līdzfinansējums, kas nav mazāks par IZM piešķirto finansējumu.

 

VFC “Staicele” (tagadējā Alojas novada sporta skola) sporta inventāra iegādei no IZM saņēma 300 eiro, bet pašvaldība piešķīra līdzfinansējumu 748,75 eiro apmērā. Par saņemtajiem līdzekļiem sporta skolas vajadzībām tika iegādātas kvalitatīvas, starptautiskajiem standartiem atbilstošas futbola bumbas, vārtsargu cimdi, basketbola grozu tīkli, TRX jostas, lecamauklas un vieglatlētikas starta bloki.

 

Viss inventārs ir nodots treneru rīcībā. Ceram, ka tas palīdzēs pilnveidot treniņu norisi un uzlabot audzēkņu sasniegumus. Patiess prieks, ka mūsu darbs tiek novērtēts.

 

Skolas direktore Sandra Brokāne