Alojas administrācija

Ozolmuižas pamatskolas audzēkņi viesojas “Rumbiņos”

Septembris jau 50 gadus saukts par dzejas mēnesi, jo šajā laikā visā Latvijā notiek Dzejas dienas.

22.septembrī patīkamu Dzejas dienu izskaņas pasākumu – Friča Bārdas muzeja apmeklējumu – organizēja skolas bibliotekāre Iveta Vītola. Muzeja pagalmā mūs sirsnīgi sagaidīja “Rumbiņu” saimnieces Valda un Ieva.

Bērni arī bija gatavojušies šim pasākumam. Viņi norunāja gan F.Bārdas, gan Paulīnas Bārdas un Raiņa dzejoļus. Lai gan atrodamies netālu no “Rumbiņiem”, lielākā daļa skolēnu šeit pabija pirmoreiz. Pēc muzeja apmeklējuma nedaudz pielikām savu roku apkārtnes sakopšanā.

Paldies Valdai un Ievai par interesanto un pārdomāto stāstījumu, kā arī par gardajiem āboliem! Kad devāmies mājup, pagalmā kļavas lapas savā dejā maigi nolaidās zālītē, it kā aicinot: – Mēs atkal gaidām jūs ciemos! Uz tikšanos citugad!

Ludmila Vējiņa,

Ozolmuižas pamatskolas skolotāja