Alojas administrācija

Staicelē norisinājās Latvijas Lauku kopienu nedēļas pasākumi

Turpinot jau par tradīciju kļuvušo lauku attīstības iniciatoru pieredzes apmaiņu, Latvijas Lauku kopienas nedēļas laikā, 14.oktobrī Staicelē notika “Latvijas Lauku foruma” diskusija “Sadarbība kā ilgtspējīgas izaugsmes pamats”. Tās galvenais mērķis bija sekmēt izpratni par 2.Latvijas Lauku kopienu parlamenta darba rezultāta – rezolūcijas – nozīmi un iespējām to pielietot ikdienā. Šogad diskusijas organizētas arī Druvienā, Izvaltā un Jaunaucē, bet Lauku kopienas nedēļas noslēgums notika Aucē.

 

Lai iepazītu dažādas darbības sfēras lauku reģionos un mācītos stiprināt esošās vai meklētu jaunas sadarbības iespējas, pasākumā piedalījās Alojas novada nevalstisko organizāciju, uzņēmēju, izglītības iestāžu un pašvaldības pārstāvji. Sanākušos uzrunāja domes priekšsēdētājs Valdis Bārda.

 

Dienas sākumā Staiceles kultūras namā notika prezentācija par 2015. – 2020.gada periodā pieejamiem finanšu resursiem un iespējām, tālākajām aktivitātēm un sadarbību veicinošiem vides priekšnosacījumiem. Pēc tam sekoja neliela ekskursija par Staiceles pilsētu un iestādēm Tūrisma informācija centra vadītājas Ineses Timermanes un Staiceles Lībiešu muzeja vadītājas Indras Jaunzemes vadībā, savukārt Staiceles pilsētas bibliotēka notika aktivitāte „1 + 1 nav 2, bet 11”, kurā dažādu grupu darbu veidā tika pārrunāta tā saucamā sadarbības matemātika – kā atrast sadarbības partnerus no citiem sektoriem (uzņēmējiem, pašvaldības, skolām, NVO, iedzīvotājiem), izzināt atbilstošāko sadarbības modeli un īstenot sadarbību vēlamo mērķu sasniegšanai. Viens no diskusijas pamatjautājumiem bija par iespējām pilnvērtīgi izmantot savas kopienas un reģiona potenciālu, veicinot ilgtspējīgu attīstību.

Vairākas Alojas novada ļaužu ieceres un jau iestrādnes liecina par spēcīgas komandas un kopības sajūtas esību šajā teritorijā. Mājinieku stāsti par vietējās teritorijas iniciatīvām deva daudz ierosmju turpmākām darbībām visā Vidzemē, – secina pasākuma organizatori. Viņi uzteic arī mājinieku viesmīlību un īsti latviskā garā sarūpēto pusdienu mielastu.

 

Sagatavoja Zane Landsmane

Autores un Vic G. Cano foto