Aloja

7 FRANČA ŠŪBERTA KLAVIERMŪZIKAS VIRSOTNES

klavierkoncerts ml

29.10.2015. Alojas Kultūras namā plkst.17.00

Sakarā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) 90 gadu jubileju JVLMA Klavieru katedra  aizsākusi vēsturisko koncertu ciklu JVLMA Lielajā zālē. Šī cikla noslēgums paredzēts, kad JVLMA un Klavieru katedra svinēs simtgadi – 2020. gadā. Ceturtais komponists (pēc F. Lista, F. Šopēna, J. Vītola), kuram veltīti koncertsērijas cikli, būs Francis Šūberts – šī komponista milzīgā ietekme uz pasaules klavierspēles tradīcijām salīdzināma ar Jāzepa Vītola kā vēsturiski nozīmīgas personas ietekmi uz Latvijas klavierspēles skolu. JVLMA pastāvēšanas 90 gadu laikā Klavieru katedras mācībspēku un studējošo koncertu programmās Franča Šūberta mūzika ieņem vienu no nozīmīgākajām vietām, jo šī komponista klaviermūzikas atskaņošanai nepieciešamas augstākās raudzes profesionālās iemaņas un interpretācijas meistarība, kā arī prasme piepildīt viņa mūziku ar mūsdienīgu emocionalitāti. Interpretējot šī komponista klaviermūziku, ir iespējams vispilnīgāk atklāt JVLMA Klavieru katedras docētāju meistarību.