Alojas administrācija

Jautrais svētku rīts “Rudens manā pagalmā”

Alojas “Auseklītī” pie mūsu bērniem ciemojās rudens rūķis, kurš visus pagalmā sagaidīja, paslēpies pagalma zaļajā pudurītī. Jautrās noskaņās ar rudens rūķi kopā izgājām rotaļu par rudentiņu. Rūķis bija sagatavojis mums dažādus gadalaikam atbilstošus uzdevumus – savest ābolus grozā, paripināt bumbas ar krāsainu izpletni, kopīgi izstaigājām arī rudens takas. Uz  celma, pie kura bija izaugušas divas vēl aizkavējušās sēnes, mūs sagaidīja lācis, stirna un lapsa. Katrai grupiņai no kastaņiem bija jāizveido garšīgas lietas meža dzīvniekiem. Rudens rūķi gaidīsim atkal nākamgad – tikpat krāsainu, jautru un aizrautīgu!

 

Pirmsskolas skolotāja Inguna Krūmiņa

Anitas Savickas foto