Alojas administrācija

Alojieši iededz spēka zīmi Latvijai

18.novembra vakarā pie valsts karoga ar iedegtām svecēm pulcējās alojieši, lai kopā nodziedātu Latvijas valsts himnu. Kultūras nama jauktais koris sveica visus ar patriotiskām dziesmām, Inga Mauriņa-Kaļva sveica alojiešus Latvijas dzimšanas dienā. Visi kopā izveidojām spēka zīmi Latvijai un Alojai.

 

Inga Neimane