Aloja

Noslēgusies biedrības Vidzemes lauku partnerība „Brasla” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam izstrāde

Brasla logoBiedrība Vidzemes lauku partnerība „Brasla” 2015.gada 30.novembrī Lauku atbalsta dienestā iesniedza sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju 2015.-2020.gadam.

 

Stratēģijas izstrādē tika iesaistīti biedrības biedri un teritorijas novadu iedzīvotāji. Šī gada pavasarī pētījuma „Uzņēmējdarbības un sabiedrības  dzīves kvalitātes veicināšana, tās potenciāla attīstība” ietvaros notika tikšanās ar iedzīvotājiem, ar mērķi apzināt viņu vajadzības un problēmas, kuras varētu tikt risinātas ar jauno attīstības stratēģiju.

 

Rudenī tapa stratēģijas projekts, kurā tika apkopotas iedzīvotāju vajadzības, kā arī skatītas novadu attīstības programmas un Lauku attīstības programma 2014.-2020.gadam. Attīstības stratēģijas projekts tika prezentēts novadu iedzīvotājiem Limbažu Galvenajā bibliotēkā, interesentiem bija iespēja komentēt stratēģijas projektu un izteikt savus ieteikumus stratēģijas uzlabošanai.

 

Biedrība Vidzemes lauku partnerība „Brasla” saka lielu paldies visiem, kas iesaistījās stratēģijas tapšanas procesā, diskutēja un izteica savu viedokli.

 

Drīzumā stratēģiju vērtēs Zemkopības ministrijas izveidota sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju atlases komiteja. Projektu konkursu izsludināšana un projektu pieņemšana sāksies pēc tam, kad stratēģiju apstiprinās komiteja. Informācija par stratēģijas apstiprināšanas gaitu, projektu konkursiem un citām aktualitātēm būs pieejama biedrības mājas lapā www.brasla.lv.

 

Lūdzu sekojot līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā un sazinieties, ja rodas kādi jautājumi par stratēģiju, par projektu iespējām e-pasts: Liga@brasla.lv