Alojas administrācija

Latvijas un Igaunijas pierobežas pašvaldības paraksta sadarbības līgumu

4.decembrī  Rūjienā notika svinīga Sadarbības līguma parakstīšana starp 8 Latvijas Republikas un 15 Igaunijas Republikas pierobežas pašvaldībām.

 

Sadarbības līgums tika noslēgts starp Latvijas Republikas Alūksnes, Apes, Valkas, Naukšēnu, Rūjienas, Mazsalacas, Alojas, Salacgrīvas novadu pašvaldībām un Igaunijas Republikas Valgas, Hummuli, Tōrvas, Helmes, Karksi, Abjas, Saardes, Hāādemeestes, Taheva, Karulas, Mōnistes, Varstu, Rōuge, Haanja un Misso pašvaldībām.

 

Tas paredz sadarbību ekonomiskajā, tūrisma, kultūras, izglītības, sporta un sociālajā jomā, ar vēlmi izveidot draudzīgas un savstarpēji izdevīgas attiecības starp pašvaldībām, kuras šo līgumu noslēdz. Plānots veicināt darba kontaktu veidošanu starp institūcijām, lai organizētu pieredzes apmaiņu. Sadarbību veidos, lai turpmāk sekmētu labāku sadarbību minētajās jomās un veiksmīgāk piesaistītu ES finansējumu Latvijas un Igaunijas Republikas pierobežas pašvaldībām.

 

Sagatavoja Zane Landsmane

Noras Kārkliņas foto