Aloja

Lasītprieka rosināšana pirmsskolas vecuma bērnos

Lai pirmsskolas vecuma bērni ar interesi ienāktu plašajā grāmatu pasaulē, mūsu – bibliotekāru – pienākums ir palīdzēt topošajiem lasītājiem, rosinot un veicinot viņos lasītprieku.

Pasaku priekšā lasīšana mājās, pirmsskolas izglītības iestādē, bibliotēkā, ir vieni no pirmajiem soļiem, kas pozitīvi ietekmē intereses raisīšanos par grāmatu, grāmatas lasīšanu un lasītprasmes apguvi.

8.decembrī uz kārtējo rīta stundas pasaku Alojas pilsētas bibliotēkā kopā sanāca pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” vecākās grupas “Mārītes” audzēkņi. Šoreiz bērni ieklausījās bibliotēkas vadītājas lasītajā “Pasaka par Diegabiksi”. Šīs pasakas autoram Žanim Grīvam 7.decembrī apritēja 105. jubileja. Klausoties pasakas lasījumu un vērojot uz lielā ekrāna grāmatas ilustrācijas, bērni uzzināja, kas ir Diegabiksis, kā tas devās pasaulē laimi meklēt un piedzīvot brīnumus. Pēc pasakas noklausīšanās risinājās kopīgas pārrunas par to, vai atrada un kur atrada Diegabiksis meklēto laimi.

Pēc bibliotēkā novērotā, bērni, ieklausoties pasaku lasījumos, patiešām labi uztver pasaku dažādo personāžu rīcību, darbošanos un noteiktās īpašības, kuras pēc tam prot kopīgās sarunās pamatot un sasaistīt ar savu iespējamo rīcību.

Lai par vienu solīti vēl tuvāk pietuvotos lasītpriekam, arī šoreiz bērni noskatījās vairākas animācijas filmiņas, kas veidotas pēc pasaku motīviem, kā arī aplūkoja bibliotēkas krājumā esošās bērnu grāmatiņas.

Sarmīte Frīdenfelde
Mairitas Vītolas foto