Aloja

Alojas un Limbažu novadi var lepoties ar veiksmīgi īstenotiem Eiropas Savienības struktūrfondu projektiem

Mēneša sākumā Rīgā Plānošanas reģiona (RPR) Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centrs organizēja divu dienu pieredzes apmaiņas semināru uz Alojas un Limbažu novadiem, lai iepazītu ar ES struktūrfondu atbalstu veiksmīgi īstenotos projektus, kā arī uzzinātu attīstības nākotnes ieceres.

 

Līdz ar 2016.gada 1.janvāri darbu beidz reģionālie ES struktūrfondu informācijas centri, kas tika finansēti no ES struktūrfondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda tehniskās palīdzības finanšu līdzekļiem. Tādēļ šis pieredzes apmaiņas seminārs bija lieliska iespēja gada nogales mēnesī atkal kopā tikties RPR pašvaldību attīstības plānošanas speciālistiem, projektu vadītājiem un uzņēmējdarbības speciālistiem, lai izvērtētu iepriekšējā plānošanas periodā paveikto iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, uzņēmējdarbības veicināšanai un vietas pievilcības vairošanai.

 

Pirmais pieturas punkts bija Alojas novada domē, kur viesus sagaidīja priekšsēdētājs Valdis Bārda, apsveikdams ar ierašanos Latvijas „vissausākajā pilsētā”, kuras teritorijā nav nevienas upes, neviena ezera. Tomēr Alojas novads kopumā nevar sūdzēties ne par virszemes ūdeņu, ne arī par ideju un ieceru trūkumu novada attīstībai. Īpašs stāsts ir par Ungurpils dzirnavezeru un tā peldošajām salām, kas iedvesmojušas ne tikai vietējos teicējus stāstīt mistiskas leģendas, bet arī Alojas novada attīstības plānotājus radīt sapni par Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra – bibliotēkas „Sala” projektu nākotnē. Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis savā prezentācijā atklāja jau novadā ar struktūrfondu ieguldījumu realizētos projektus – Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekti Alojas pašvaldības sociālās dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošana, Alojas novada izglītības iestāžu informatizācijai un ūdenssaimniecības attīstībai Ozolmuižas un Puikules ciemos. 

 

Pēc prezentācijām delegācija apmeklēja Latvijas – Zviedrijas kopuzņēmumu „Aloja – Starkelsen”, kas, pateicoties ERAF projektu atbalstam, veiksmīgi piedalījies dažādās starptautiskās izstādēs Nīderlandē, Vācijā, Lielbritānijā, Krievijā, Turcijā, Francijā, popularizējot savus īpašos nišas produktus – bioloģisko kartupeļu cieti, sausos desertus, garšvielu maisījumus un bezglutēna produktus. Ražošanas vadītājas Ilzes Caunes vadībā semināra dalībniekiem bija vienreizēja iespēja klātienē iepazīties ar „Aloja – Starkelsen” produkcijas ražošanas procesiem.

Otrajā dienā RPR delegāciju Limbažu novada jaunajā, šī gada augustā atklātajā Galvenās bibliotēkas ēkā sagaidīja domes priekšsēdētājs Didzis Zemmers un Attīstības nodaļas komanda – vadītājs Ģirts Ieleja, uzņēmējdarbības konsultants Agris Vēveris, attīstības un projektu koordinatores Dace Romberga, Anna Siliņa un Klinta Buka. Limbaži var lepoties ne tikai ar skaisto bibliotēkas ēku, bet arī ar sekmīgi īstenotiem ES struktūrfondu projektiem, kas ļāvuši uzlabot gan ielu infrastruktūru un vecpilsētas pievilcību, gan pašvaldību ēku pieejamību, izglītības iestāžu informatizāciju un materiālo bāzi. Limbažu novads ir īpaši uzteicams par aktīvo dalību ERAF projektu aktivitātē „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” – un tieši Limbažu novadā ir atrodams Latvijas „siltākais” ciems Ozolaine, kur siltumnoturības uzlabošanas pasākumi īstenoti visās desmit ciemā esošajās daudzdzīvokļu mājās. Dienas noslēgumā dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Limbažu unikālo vērtību – Dzīvā sudraba muzeju un satikt tā harizmātisko vadītāju – mākslinieku, sudraba meistaru Oļegu Auzeru. Muzejs ir izvietots Limbažu Vecajā rātsnamā Burtnieku ielā 4, kas, pateicoties ERAF projektam „Limbažu vēsturiskā centra renovācija tūrisma attīstībai”, atkal uzmirdzējis agrākajai Hanzas pilsētai raksturīgajā godībā.

 

Informāciju sagatavoja:

Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu un uzņēmējdarbības informācijas centrs

 

Seminārs tika organizēts Vienošanās Nr. VSID/TP/CFLA/11/14/017 Projekta „Eiropas Savienības struktūrfondu tehniskā palīdzība Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai ”ietvaros