Aloja

Alojas skolēni dāvā sirds siltumu

DSC_0087DSC_0092DSC_0094Alojas Ausekļa vidusskolas 10. un 12.klases skolēni ar gaišām domām un  atvērtām sirdīm Ziemassvētku laikā ir sagatavojuši sirsnīgu programmu. To uzdāvinājām Urgas pansionāta iemītniekiem. Ar 10.klases audzinātājas Gunas Grigorjevas gādību mijās skaistas dzejas un vēlējumi, skanēja sirsnīgas dziesmas un brīnišķīga mūzika ģitāristu izpildījumā. No klausītāju sejām un aplausiem jutām sirds pateicību par svētku mirkļiem.

Ceram, ka mūsu ceptās piparkūkas, dziju kamoli un gādātie rudens āboli Ziemassvētku gaidīšanas laikā iepriecēs vientuļos cilvēkus, liks sajust, ka par viņiem ir domājuši.

Jaunieši ir gandarīti, ka viņu sirds uz brīdi bija uzdāvāta tiem, kam svētki ir atcerēšanās, klātbūtne un labi vārdi. Paldies viņiem par atsaucību!

 

12.klases audzinātāja Sarmīte Mangulsone