Aloja

12. janvārī notiks Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde

Uzņēmēji,  laipni aicināti piedalīties Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kas notiks 12. janvārī plkst. 16:00, Jūras ielā 13, Alojas kultūras nama Mazajā zālē.

 

Darba kārtība:

16.00 Izglītības stratēģija 2015. – 2020. gadam – Izglītības darba speciāliste Ilze Kapmale;

17.00 Aktuālie jautājumi Alojas novada pašvaldībā:

  • 2015. gada nogale. Budžets 2016. gadam – (Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda)
  • Informācija par programmu “ Izaugsme un nodarbinātība” SAM 3.3.1 – (Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis)

18.15 Anketa uzņēmējiem;

18.30 Biznesa ideju konkursa komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā vērtēšanas komisijas ievēlēšana;

Citi jautājumi:

  • Informācija par pašvaldības grants ceļiem – (Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis);
  • Plānot pieredzes braucienu martā, idejas;
  • Nākamā sēdes laiks un vieta;
  • u. c. jautājumi.

Uzņēmēju padomes sēdi apmeklēt aicināti arī pārējie uzņēmēji, kas nav Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi!

Kontaktpersona: Alojas novada komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma tel.25749131

 e – pasts zane.lapsane.celma@aloja.lv