Aloja

Darbu sāk Saimnieciskās darbības nodaļas vadītājs

No 11.janvāra Alojas novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja amatā darbu sāk Aivars Krūmiņš.

 

A.Krūmiņš augstāko izglītību ieguvis Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU), Inženierekonomikas fakultātē, uzņēmējdarbības vadības specialitātē, un RTU Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtā, iegūstot muitas eksperta kvalifikāciju. Tāpat regulāri apmeklēti dažādi kvalifikācijas paaugstināšanas kursi.

 

Līdz šim nodaļas vadītājs vairākus gadus strādājis Salacgrīvas novada domē kā izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos.  Pirms tam bijis izpilddirektors dažādos būvniecības jomas uzņēmumos, ir pieredze tirdzniecības vadībā, arī vadošos amatos valsts pārvaldes iestādēs lietvedībā un menedžmentā.  

 

Zināšanas un gūtā pieredze attīstījušas disciplinētību un precizitāti, spēju organizēt darbu un pieņemt lēmumus, analītiskās prasmes, komunikācijas, organizatoriskās un personālvadības iemaņas. Esot jaunajā amatā, viņa pārziņā galvenokārt būs nodaļas funkciju un uzdevumu izpildes plānošana, organizēšana, koordinēšana un kontrole nekustamo īpašumu pārvaldīšanas, iepirkumu organizēšanas, datorsistēmu tehniskās uzturēšanas, pašvaldības transporta nodrošināšanas un telpu uzkopšanas un tīrības jomā. Tāpat plānot un organizēt saimnieciskos iepirkumus, nodrošināt būvniecības speciālista atbalsta un koordinācijas funkciju dažādos novada pašvaldības būvniecības procesos un remontdarbos.

 

Ar Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāju Aivaru Krūmiņu iespējams sazināties pa tālr. 22014160 un rakstot uz aivars.krumins@aloja.lv

 

Zane Landsmane