Alojas administrācija

Radošā diena Ozolmuižas pamatskolā

Pirmā semestra pēdējā dienā Ozolmuižas pamatskolas skolēni aktīvi iesaistījās dažādās radošajās darbnīcās, kuras organizēja skolotāji.

 

Deju studijā katra klase skolotājas Sandras Ingunas Nāzares vadībā mācījās deju “Sirtaki”, bet foto studijā (skolotāja Silva Stumpe) pie eglītes un pasaku namiņa varēja gan individuāli, gan kolektīvi fotografēties. Pasaku pasaulē bibliotekāres Ivetas Vītolas ieinteresēti skolēni atpazina pasaku tēlus burtu četrstūrī, noteica, no kurām H.K.Andersena pasakām ir dotie citāti, bet mazāko klašu skolēni krāsoja pasaku tēlus. Skolotājas Vizmas Stumpes vadībā tika veidota kolāža par savas klases nākotni.  “Uzdevumu maratons” – tāds nosaukums bija matemātikas klasē organizētajām aktivitātēm (skolotāja Laila Riba). Ne visiem tik viegli bija salikt piramīdu vēstures klasē (skolotāja Māra Meinarda). Ļoti radoši gan lielie, gan mazie darbojās, gatavojot rotājumus Ziemassvētkiem skolotāju Ineses Bites un Jurija Līča vadībā. “Konkursi! Konkursi!” – tā aicināja uzraksts uz skolotājas Ludmilas Vējiņas durvīm, savukārt filmu pasaulē aicināja pabūt angļu valodas skolotāja Zinta Ādamsone.

 

Skolēni ceļoja no klases uz klasi, krāja uzlīmes vai zīmogus savā kartītē, centās pagūt visur. Dienas beigās visi atzina, ka bijusi ļoti interesanta diena.

 

Māra Meinarda,

Ozolmuižas pamatskolas direktores vietniece