Alojas administrācija

Pēc pārbūves atsākas mācības Staiceles vidusskolā

Vakar, 11.janvārī, pēc oktobrī uzsākto pārbūves darbu beigām, durvis skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem atkal vēra Staiceles vidusskola. Svinīgā atklāšanā pateicību par paveikto iesaistītajām pusēm teica skolas direktore Sandra Brokāne un skolēni, savukārt ar atgriešanos skaistās, atjaunotās telpās vidusskolas iemītniekus sveica Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda, pašvaldības pārstāvji un kolēģi no novada iestādēm.

 

Ceru, ka šīs patīkamās pārmaiņas motivēs jūs strādāt tikpat sparīgi un sasniegt nākotnes izaicinājumus, vēl labākus sasniegumus mācībās un darbā, kā arī radīs vairāk pozitīvu emociju. Šajā gadā vēlu skolēniem gūt labas sekmes, pedagogiem izturību audzināšanas darbā un direktorei – lai piepildās visas ieceres, – sveicot teica V.Bārda.

 

Remontdarbu laikā daļa Staiceles skolēnu mācījās Alojas Ausekļa vidusskolā (AAV). Atjaunotās skolas atklāšanas dienā sveicēju vidū bija arī AAV direktore Inese Mētriņa. – Alojas skolēni sūta jums sveicienus. Gaidiet, viņi noteikti brauks ciemos. Jāatzīst, ka pa šiem mēnešiem mēs bijām ļoti pie jums pieraduši, tāpēc pulksteni, kas simbolizē mūsu kopā pavadīto laiku. Mīliet savu skolu un to, kas jums ir!, – vēlēja I.Mētriņa, savukārt pašvaldības speciāliste izglītības darbā Ilze Kapmale Staiceles vidusskolas direktorei dāvināja sapņu ķērāju: – Jums bija sapnis par gaišiem, skaistiem gaiteņiem. Nu tas ir piepildījies, tāpēc te būs rīks nākamo sapņu ķeršanai.

 

Skolas pārbūves laikā tika sakārtota sporta zāles ventilācijas sistēmu, ģērbtuves un dušas, 1. un 2.stāva gaiteņus un kāpņu telpas, nomainīja daļu no skolā esošajām komunikācijām – elektroinstalācijas, ūdensapgādes, kanalizācijas, apkures un ventilācijas sistēmas. Tāpat skolas gaiteņos abos stāvos uzstādīti skolēnu sienas skapīši un notikusi arī 1.stāva sanitāro mezglu nomaiņa. Visā ēkā izbūvēta ugunsdrošības signalizācija un dzēšanas sistēma, veikti arī citi, mazāki darbi, tostarp telpu labiekārtošana. Darbus veica iepirkumā izvēlētais būvnieks – pilnsabiedrība “PS VBS Valmiera”. Būvniecības procesa kopējās izmaksas, ieskaitot projektēšanu, būvuzraudzību un autoruzraudzību, bija 277 198,81 EUR, kuras sedz pašvaldības budžets, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

 

Atgādinām, ka 2016.gada vasaras brīvlaikā ir plānota skolas āra teritorijas labiekārtošana, kam tehniskais projekts ir jau izstrādāts.

 

Zane Landsmane

Autores un Eināra Bērziņa foto