Aloja

„Eksperimentējam- 2016” Alojas Ausekļa vidusskolā

 

19.janvārī Alojas Ausekļa vidusskolā jau trešo gadu notika pasākums „Eksperimentējam- 2016”. Tajā atkal piedalījās visu novada skolu skolēni, kurus interesē praktiska darbošanās, eksperimenti, demonstrējumi fizikā, ķīmijā, ģeogrāfijā un matemātikā.

Pasākumu organizējām kopā- novada Matemātikas metodiskā apvienība un AAV Dabaszinātņu un matemātikas metodiskā komisija.

24 skolēni no 7.un 8.klases izlozēja sev draugu, un pāros 12 dažādos kabinetos veica uzdevumus.

Fizikā dūca motori, skanēja pašmontēti zvaniņi. Tāpat tika veidota prasme salodēt rokassprādzi, kā arī uz pilnīgi jaunas  maketplates saslēgt elektrisko ķēdi ar gaismas diodēm un pretestībām.

Ķīmijas kabinetā smaržoja pēc apelsīniem un citroniem, jo tika pierādīta ēterisko eļļu esamība citrusaugļos. Tāpat tika veiktas reakcijas ar kaļķūdeni, etiķskābi un citām vielām.

Savukārt jaunie dabas pētnieki mēģināja atpazīt koku lapas un augu sēklas. Tas izdevās labi. Grūtāk veicās ar valstu, upju un dzīvnieku pazīšanu.

Matemātiķu kabinetā bija jāpārlapo latviešu tautasdziesmu krājumi, meklējot tās, kurās sastopami skaitļa vārdi. Rūpīgu un precīzu darbu prasīja tetraedra gatavošana, bet visgrūtākais izrādījās uzdevums no septiņiem dažādiem daudzstūriem salikt kvadrātu.

Kad uzdevumi bija sekmīgi izpildīti, sekoja ķīmijas un fizikas eksperimentu demonstrējumi, izmantojot interaktīvo tāfeli un dokumentu kameru. Interesantākie bija čūskas izveidošanās ziemā, elektrostatiskais un skanošais svārsts, elektrolīzes demonstrējums ar „zelta” veidošanu, mūsu skolas 12.klases skolēnu veidotās mehāniskās eglītes demonstrējums stroboskopiskās lampas mirgojošajā gaismā, ziepju burbuļu karāšanās gaisā un citi.

Paldies eksperimentu un uzdevumu konsultantiem no 8., 10. un 12.klases! Paldies skolotājiem P. Apsītim, A. Balgai, A Ķēniņai, G. Grigorjevai par palīdzību pasākuma sagatavošanā un norisē! Paldies visiem novada atsaucīgajiem skolēniem! Paldies viņu skolotājiem, kas mudina pievērsties eksaktajām zinātnēm, kā arī spēj par tām interesanti un radoši mācīt!

 

Matemātikas metodiskās apvienības

 vadītāja S. Mangulsone