Alojas administrācija

Filmas “Klaidoņstāsts” prezentācija Staiceles pilsētas bibliotēkā

                                   Saskatīt vienreizējo un iemīlēt nesaprotamo jeb dabas filmas “Klaidoņstāsts” prezentācija Staiceles bibliotēkā
Saskatīt vienreizējo un iemīlēt nesaprotamo, tā varētu teikt par uzņemtās dabas filmas “Klaidoņstāsts” vadmotīvu. Tā varētu teikt par filmu, kuras pamatā ir stāsts par Ungurpils Dzirnavu ezera peldošajām salām. Par filmu, kurai visai cauri strāvo dzimtās vietas mīlestība. Par to, ka šī filma ir emocionāla, krāšņa, sagādā lielisku baudījumu varēja pārliecināties visi klātesošie Staiceles pilsētas bibliotēkā. Visi, kas bija atnākuši uz filmu un tikšanos ar vienu šīs filmas autoriem Andreju Hansonu. Autors daudz pastāstīja par filmas ideju, par tās uzņemšanu, par tās scenārija autoru un operatoru Bruno Šulcu. Ar Bruno Šulcu jau staicelieši bija pazīstami no tikšanās reizes sarunā par Ķīnu.
Andreja Hansona stāstījums mijās ar jautājumiem. Tika jautāts gan par Pasaules latviešu klaidoņu brālību, kura biedrs ir arī Andrejs, gan par unikālo labirintu pie autora mājām, gan tīri par peldošajām salām un to “dzīvesveidu” – kad peld, cik ātri peld, kur ziemo?
Visi klātesošie teica sirsnīgu paldies filmas autoram, kuram tajā pašā dienā ceļš veda uz Rīgu uz kārtējo Pasaules latviešu klaidoņu brālības kopsapulci pie Rolanda Zagorska klubā “Hamlets”. Uz sapulci, kurā tika nospraustas galvenās tēmas šī gada klaidoņu saietam Ungurpilī jūnija otrajā piektdienā.
Anita Strokša