Aloja

Aloja nosvinējusi 24.jubileju

29.janvāra vakarā Alojas kultūras namā ļaudis sanāca uz Alojas 24.dzimšanas dienas svinībām. Visi kopā – skatītāji zālē un mākslinieki uz skatuves sveicām pilsētu jubilejā.

 

Koncerts bija veidots trijās daļās ar ievadu un noslēgumu. Ievadā koncertu ieskandināja Alojas kultūras nama koklētāju ansamblis “Māriņa”. Tad sekoja pirmā daļa, kuru bija sagatavojuši Alojas Mūzikas un Mākslas skolas pedagogi ar saviem audzēkņiem. Dziedošajā daļā uzstājās Alojas Ausekļa vidusskolas zēnu ansamblis, Alojas kultūras nama pirmsskolas bērnu vokālais ansamblis “Asniņi’ un jauktais koris “Ale”. Trešajā daļā dejoja Alojas kultūras nama deju kolektīvi “Dzīpariņš”, 1.-2.klašu deju kolektīvs, “Resgalīši”, “Resgaļi”, “Sānsolis”, “Rasa”. Skatītāji ar aplausiem atbalstīja gan dziedātājus, gan dejotājus, gan lielus, gan mazus. Koncerta noslēgumā visi kopā nodziedājām Alojas himnu, “Dziesmu par Aloju”! Daudz laimes Aloja dzimšanas dienā!

 

Koncertā piedalījās:

Alojas Mūzikas un Mākslas skolas koris, diriģente Anita Āriņa

Rūdolfs Roļskijs, pedagogs Aleksandrs Jasjukevičs

Marija Jenča, pedagogs Ieva Veide

Violeta Birkava  un Edvards Kaļva, pedagogi Jānis Ansons un Olga Ābele

Alojas kultūras nama pirmsskolas bērnu vokālais ansamblis Asniņi, vadītāja Maruta Gaugere

Alojas kultūras nama pirmsskolas bērnu deju kolektīvs Dzīpariņš, vadītāja Lāsma Volksone

Alojas Ausekļa vidusskolas zēnu ansamblis, pedagogs Agra Jankovska

Alojas kultūras nama 1.-2.klašu deju kolektīvs, vadītāja Maija Drozda

Alojas kultūras nama skolēnu deju Resgalīši, vadītāja Maija Drozda

Alojas kultūras nama skolēnu deju kolektīvs Resgaļi, vadītāja Maija Drozda

Alojas kultūras nama koklētāju ansamblis Māriņa, vadītāja Anita Viziņa-Nīlsena

Alojas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs Sānsolis, vadītāja Maija Drozda

Dzeju runā Alojas Ausekļa vidusskolas skolēni – Arta Bārda, Kristīne Kalnmača, Rūdis Bīviņš, skolotāja Ilona Vītola

Alojas kultūras nama jauktais koris Ale, diriģents Aivars Tomiņš,

Alojas kultūras nama senioru dāmu deju kopa Rasa, vadītāja Liana Ozoliņa

 

Paldies kolektīviem un vadītājiem par lielisko koncertu!

 

Inga Neimane