Aloja

Staiceles vidusskolā svētku viktorīna – Raimondam Paulam!

Tā kā janvāris ir Maestro Raimonda Paula jubilejas mēnesis un viņam visa Latvija šogad svinēja 80. dzimšanas dienu – Staiceles vidusskolā norisinājās viktorīna Ko tu zini par Raimondu Paulu? Tā bija divās kārtās, un varēja piedalīties ikviens interesents – liels un mazs, vecs un jauns.

Pirmajā kārtā piedalījās 26 skolēni (1. – 12. klašu audzēkņi) konkursa dalībniekiem bija jāieklausās mūzikas skolotājas Līgas Siliņas klavierspēlē, jo tika atskaņotas melodijas no Paula dziesmām, vajadzēja atminēt nosaukumu. Par katru pareizu atbildi tika izsniegts žetons. Vislielākais punktu skaits deva iespēju nokļūt finālā, kas Staiceles vidusskolā norisinājās pēc nedēļas.

Žūrija komisija deva uzdevumus nākamās kārtas dalībniekiem – vajadzēja iepazīties ar Raimonda Paula biogrāfiju, lai pierādītu savu erudīciju atbildot uz jautājumiem arī par Maestro radošo darbību.

Paralēli viktorīnai ikviens interesents varēja ilustrēt vienu no Raimonda Paula dziesmām, zīmējumi apkopoti mūsu iemīļotā komponista un pianista īpašā jubilejas dziesmu krājumā.

Pēc abām kārtām esam noskaidrojuši uzvarētājus: 1. vieta – Sandijai Eglītei no 12. klases, 2. vieta – Regnāram Neripam no 4. klases, 3. vieta – Renetai Brentei-Miezei no 4. klases un Sanijai Ozolai no 12. klases.

Ogranizatoru vārdā saku sirsnīgu paldies Staiceles vidusskolas direktorei Sandrai Brokānei, mūzikas skolotājai Līgai Siliņai un skolas bibliotekārei Ivetai Apsītei, Lindai Abendrotei un visiem aktīvistiem, klašu kolektīviem un audzinātājiem, kas atbalstīja vai piedalījās interesantajos R. Paula dziesmu svētkos!

Lai veselība un daudz jaunu, jauku dziesmu mūsu Maestro!

Anda Timermane,

Staiceles vidusskolas skolotāja