Aloja

Lasītāju žūrijas svētki Staiceles vidusskolā

Februāra nogalē darbu rezumēja Bērnu, jauniešu un vecāku 2015. gada lasītāju žūrija, kas Latvijā ir ikgadējs pasākums kopš 2009. gada. Tad daļa jauno grāmatu tiek uzdāvinātas skolu un pilsētu bibliotēkām, lai veicinātu lasīšanas prasmi, ieinteresētu, kā arī iepazīstinātu ar jaunāko latviešu un ārzemju literatūru. Piemēram, šogad skolas krājumus papildinājām ar 28 jauniem izdevumiem.

Pusgada grāmatu izzināšanas noslēgumā Staiceles kultūras namā čaklie lasītāji kopā ar skolas bibliotekāri Ivetu Apsīti un pilsētas bibliotekārēm A. Strokšu, I. Meisteri priecājās par skaistajām, interesantajām un izlasītajām grāmatām.

Staiceles vidusskolas 1. klase (audzinātāja Dace Priekule), un 2. klase (audzinātāja Baiba Eglīte) kopīgi izlasīja visas bērnu žūrijas grāmatiņas. Trešajā klasē bija vien trīs nopietni lasītāji, bet 4. klase (audzinātāja Maija Andersone) patīkami pārsteidza, jo 12 skolēni izvēlējās piedalīties lasīšanas maratonā! Diemžēl interese par daiļdarbiem vidējā vecumposmā samazinās, un 5. – 9. klasēs žūrijas darbā iesaistījās vien 7 skolēni. Vecāku jeb pieaugušo žūrijā piedalījās 10 staicelieši, piemēram, kopā ar māmiņu Vēsma Rīmani lasīšanā un grāmatu vērtēšanā iesaistījās arī pati jaunākā mūsu lasītāja – viņas piecgadīgā meita Annija.

Visi Bērnu, jauniešu un vecāku 2015. gada lasītāju žūrija dalībnieki piemiņai saņēma diplomu un dāvaniņu. Žēl, ka vairāki skolēni iesāka, bet nepaspēja izlasīt visas 6 grāmatas, tā liedzot sev iespēju arī novērtēt daiļliteratūru un finālā iegūt balvu. Skolēni, kuri individuāli startēja Lasītāju žūrijā saņem bezmaksas braucienu – ekskursiju uz Rīgu, Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Lasītāju svētkos tika apkopoti arī zīmējumu konkursa rezultāti un labākie darbi bija izlikti apskatei. Cītīgākie zīmētāji: sākumskolas skolēni kopā ar audzinātājām. Viņiem sirsnīgs paldies par brīnišķīgo veikumu, ko paglabāsim Staiceles vidusskolas Gadagrāmatā – vēsturei, un, protams, laureātiem piemiņas balviņas.

Svētkus kuplināja mūsu daiļrunātāji, ko sagatavoja pedagogi Dace Priekule, Baiba Eglīte, Maija Andersone, Brigita Krūmiņa. Lūk, viņi: Oskars Uibu (1. kl.), Viktorija Čerpakova, Ance Vlašina, Ance Irmeja, Markuss Korps, Līva Stūrmane no 2. klases, Regnārs Nerips (4. kl.) Ieva Lorete Reide no 6. klases. Pēc svinīgās daļas kultūras namā sākas latviešu tautas danči, tādēļ liels paldies Staiceles vidusskolas mūzikas skolotājai Līgai Siliņai.

Lai grāmata mums katram laiku pa laikam ir viena skaistākajām gudrības devējām! Paldies visiem, kas lasa un iesaistās arī dažādos projektos pilsētas un skolas bibliotēkās, arī reizi gadā – Bērnu, jauniešu un vecāku lasītāju žūrijas aktivitātēs.

Iveta Apsīte,

Staiceles vidusskolas bibliotekāre