Alojas administrācija

Skolotāju radošo ideju krātuve

Pavasara brīvlaikā Alojas novada skolotāji tikās tradicionālajā metodiskajā seminārā “Skolotāju radošo ideju krātuve”. Šogad seminārā tika piedāvātas šādas tēmas: didaktiskās spēles valodas apguves procesā pirmsskolā, radošas idejas darbā ar papīru mājturības un tehnoloģiju stundās sākumskolā, praktiskie uzdevumi un eksperimenti matemātikas un dabaszinību priekšmetos, IT resursi manā stundā, metodiski paņēmieni kolektīva saliedēšanai klases audzinātāja darbā. Ar savām radošajām idejām, kuras pārbaudītas mācību stundās vai klases audzināšanas pasākumos, dalījās Alojas Ausekļa vidusskolas skolotājas Ina Šternfelde, Līga Moderniece, Sarmīte Mangulsone, Maija Bašena, Aija Kalnmača, Ineta Lopenova, Inatra Vaļicka, Ozolmuižas pamatskolas skolotājas Ludmila Vējiņa un Māra Meinarda.  Seminārā pavisam piedalījās 29 skolotāji.

 

Semināra otrajā daļā skolotājiem, strādājot komandās, bija iespēja vienu no radošajām idejām – konkursu datorlietotājiem “Paraustīsim peli!” – izmēģināt arī praktiski, veidojot zīmējumu programmā Molberts, mēģinot vienas minūtes laikā uzrakstīt pēc iespējas vairāk sarežģītus vārdus programmā Word, veicot citus uzdevumus.

 

Komandām konkursa noslēgumā bija jāsacer dzejolis, ievērojot doto nosacījumu, ka katra dzejoļa rinda sākas ar vārda “datori” burtu. Lūk, skolotāju komandu veikums!

 

Darbojieties

Atbilstoši

Tehniskajām

Opcijām,

Rausti manu astīti,

Izmanto to radoši!

            (AAV skolotāji)

Datoriķis

Atkal

Topā

Otram

Rāda

Inteliģenci

(AAV skolotāji)

Darba duna

Atpazīstama

Topā tēma     

Oriģināla

Radošais pienesums

Intelektuāls

                     (AAV skolotāji)

Dienas gaisma apsegusi

Augsto namu Alojā,

Tieši pirmā stāva telpās

Oratori pulcējas,

Ripo domu kamolīši

Izglītības tīrumā.

                        (Ozolmuižas psk. skolotāji)

 

Seminārā prezentētās skolotāju radošās idejas tiks apkopotas un katrs dalībnieks saņems CD “Alojas novada skolotāju radošo ideju krātuve 2016”, lai šīs idejas varētu izmantot savā turpmākajā darbā.

 

Paldies visiem pedagogiem par atsaucību un radošām idejām!

 

Ilze Kapmale,

izglītības darba speciāliste