Aloja

Izsludināta Biznesa ideju konkursa komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā 3. kārta

gantu_afisa-page-0Alojas novada pašvaldība izsludina “Biznesa ideju konkursa komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā” 3. kārtu. Konkursa mērķis: veicināt jaunu komersantu veidošanos Alojas novadā, motivējot iedzīvotājus sava biznesa uzsākšanai.

 

Konkursa pieteikumu iesniegšana Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064 no 29. marta līdz 2. maijam.

 

Pieteikumu var iesniegt fiziska persona, Alojas novadā vismaz 6 mēnešus dzīvesvietu deklarējis iedzīvotājs, kurš apņemas nodibināt un reģistrēt komercreģistrā komersantu un uzsākt komercdarbību. Pretendents nevar būt iepriekš nodarbojies ar komercdarbību un īpašnieks jau esošam uzņēmumam.

grantu_ konkursa _nolikums_ 2016

pieteikums_grantu_konkursam2016

 

Ar konkursa nolikumu var iepazīties:

  • mājaslapā www.aloja.lv;
  • Alojas novada domes Attīstības nodaļā;
  • Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldē;
  • Brīvzemnieku pagasta pārvaldē;
  • Braslavas pagasta pārvaldē.

 

Konkursa rīkotāja kontaktpersona Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma tel. 25749131, e – pasts zane.lapsane.celma@aloja.lv

 

Konkursa pieteikumam ir šādas sastāvdaļas:

  • aizpildīta Konkursa pieteikuma veidlapa;
  • plānotā komersanta kompetences un dzīves un darba apraksts  – CV;
  • aizpildītas komercdarbības projekta apraksta  finanšu prognožu lapas un naudas plūsma;
  • nodomu protokols par lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbības projekta īstenošanas vietai vai īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti par komercdarbības projekta īstenošanas vietu.