Aloja

AAV komanda konkursā „Eksperiments”

Alojas Ausekļa vidusskolas 9.klases komanda arī šogad piedalījās AS Latvenergo rīkotajā konkursā.

Tajā var piedalīties Latvijas Republikas skolu 8. un 9. klašu skolēni. Dalība notiek komandā, kuras sastāvā ir līdz 5 skolēni, no kuriem viens ir komandas kapteinis. Vienas komandas dalībniekiem ir jābūt vienas skolas skolēniem, kuri mācās 8. un/vai 9. klasē. Katrai komandai ir skolotājs–konsultants.

 

Konkurss notiek no 2016. gada 8. februāra līdz 2016. gada maijam. Katra konkursa komanda pārstāv vienu Latvijas reģionu – Kurzemes, Vidzemes, Zemgales, Latgales, Rīgas un Rīgas pilsētas. Skolu klasificēšana pa reģioniem notiek pēc 2009. gada 5. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.391 „Noteikumi par plānošanas reģiona teritorijām”. Mēs startējām Rīgas reģionā, kurā bija 42 komandas un ieguvām kopvērtējumā 10.vietu. Salīdzinot- Vidzemes reģionā bija tikai 31 komanda. Ar startu esam apmierināti, jo konkurence bija ļoti spēcīga. Tālāk sacenšas tikai 5 komandas no katra reģiona.

 

Konkurss notiek jau 21.gadu. Konkursa mērķis ir izglītot jauniešus par drošu un efektīvu elektroenerģijas lietošanu sadzīvē un skolā, kā arī veidot izpratni un interesi par fiziku.

Neklātienē piedalījāmies atlases kārtā internetā – „Iesildīšanās tests”, kā arī 2.kārtā-  „Eksperimentālais izaicinājums”.

 Laikā no 8.februāra līdz 21.martam kopā tika atrisināti 40 kompleksie uzdevumi un veikti 5 eksperimentālie uzdevumi. Šā gada tēmas ir: alternatīvie enerģijas avoti, enerģētika, elektriskās ķēdes, elektrodrošība un elektrība saistībā ar citām fizikas jomām,  sadzīve, fakti un fizikas vēsture.

Mūsu komanda- Māris Cinis (komandas kapteinis), Alija Neļķe, Lauma Auziņa, Amanda Saulāja- tiešām ieguldīja lielu darbu un laiku, lai risinātu ļoti sarežģītus uzdevumus. Tas prasīja gan zināšanas fizikā, matemātikā, ģeogrāfijā, vēsturē, ķīmijā un citos mācību priekšmetos, gan labas tehniskās angļu valodas zināšanas un datorprasmes. Liels paldies komandas kapteinim Mārim par lielo uzņēmību un neatlaidību.

 

AAV komandas „ Negatīvi pozitīvie” konsultante,

 fizikas skolotāja Sarmīte Mangulsone