Aloja

Staiceles vidusskolas skolēni izvēlas profesiju

Ik pavasari topošajiem skolu absolventiem kļūst aktuāls jautājums par nākotnes profesiju.

Viena no Staiceles vidusskolas būtiskām audzināšanas programmas jomām ir karjeras izvēle. Karjeras izglītības īstenošanas pasākumi tiek realizēti dažādās aktivitātēs: klases audzināšanas stundās, mācību priekšmetu stundās, ārpusklases pasākumos, ‘’ēnu dienās’’, projektu darbu izstrādē, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem u.c.

Šo pasākumu ietvarā, 30.martā Staiceles vidusskolas 9.klases skolēni kopā ar klases audzinātāju V.Tiltiņu devās iepazīties ar izglītības iespējām Valmieras tehnikumā, Smiltenes tehnikumā un Cēsu Profesionālajā vidusskolā.

Viesojoties Valmieras tehnikumā bija iespēja gūt ieskatu par katru tehnikumā apgūstamo profesiju. Īpaši interesanti jauniešiem šķita mehatronikas un pārtikas produktu tehnoloģiju mācību telpas, kuras aprīkotas ar jaunākajām tehnoloģiskajām iekārtām.

Smiltenes tehnikumā jauniešus ieinteresēja veterinārārsta asistenta profesija un ceļu būves speciālista profesija. Ceļu būves nodaļā bija iespēja arī izmēģināt savu spēku uz modernākās ceļu būves tehnikas simulatoriem.

Cēsu Profesionālajā vidusskolā bija iespēja apskatīt jaunās darbnīcas un modernos darba galdus un apjaust, kā šeit iespējams iegūt mūsdienu tehnoloģiju attīstībai atbilstošu profesionālo izglītību- namdaris un mēbeļu galdnieks.

Skolēniem šī ekskursija likās noderīga, jo vairāki pat ir spējuši izdarīt savas nākotnes profesijas izvēli, bet daži atklājuši, ka līdz šim vēlamā profesija ir tālu no iedomātā.

Sandra Brokāne,

Staiceles vidusskolas direktore