Alojas administrācija

Staiceles vidusskolā ciemiņi no Igaunijas!

21.martā Staiceles vidusskolā draudzības vizītē viesojās Pērnavas apriņķa Hēdemēstes vidusskolas pedagogu kolektīvs.

Ciemiņi apskatīja skolu, mācību telpas un bibliotēku, kurā bija izvietota skolas pedagogu rokdarbu izstāde. Staiceles vidusskolas pedagogu kolektīvs un skolēni iepazīstināja ciemiņus ar mūsu skolas dzīvi, prezentēja skolas projektu nedēļas darbus, kuri veltīti Igaunijai, kā arī pārsteidza ar priekšnesumiem igauņu valodā.

Pēc skolas apmeklējuma viesi devās apskatīt LFF futbola laukumus un tika uzaicināti uz Staiceles KN, kur viņus sagaidīja Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldnieks Pēteris Kuzmenko. Pārvaldnieks iepazīstināja ciemiņus ar prezentāciju par Staiceles vēsturi, bet Staiceles mūzikas un mākslas skolas audzēkņi iepriecināja ar labi zināmiem un ne tik bieži dzirdētiem skaņdarbiem un dziesmām.

Pēc koncerta ciemiņus sagaidīja Tūrisma un informācijas centra vadītāja I.Timermane un Staiceles lībiešu muzeja „Pivālind” vadītāja I.Jaunzeme un iepazīstināja ar Staiceles pilsētas ievērojamākajām vietām – Staiceles un Rozēnu luterāņu baznīcu, Lielās ielas arhitektūru, Staiceles bibliotēku, pirmsskolas iestādes grupiņām, Dienas centru, Audēju namiņu, Staiceles lībiešu muzeju „Pivālind”. Ciemiņus ļoti viesmīlīgi uzņēma Staiceles mūzikas un mākslas skolas direktore Ā.Bakmane un iepazīstināja ciemiņus ar skolas telpām, audzēkņu darbiem un tradīcijām.

Pēc ekskursijas ciemiņi muzeja krodziņā tika cienāti ar tradicionālo putru un kopīgi tika dziedātas gan igauņu, gan latviešu tautasdziesmas.

Savstarpējā sadarbība ir neizsmeļama tēma, jo gan Hēdemēste, gan Staicele attīstās, nāk jauni cilvēki, jaunas idejas. Ikviena draudzība dod ko jaunu, nostiprina esošās vērtības un paplašina redzesloku. Hēdemēstes vidusskolas direktors R.Pruuls bija sajūsmā par redzēto Staicelē un mudināja nekavējoties sadarboties skolu pieredzes apmaiņās gan pedagogu, gan skolēnu starpā.

Sandra Brokāne,

Staiceles vidusskolas direktore