Aloja

Pašvaldības policija aicina novada teritorijā uzturēt kārtību un ievērot drošības pasākumus

Ņemot vērā, ka šogad Latvijā izcēlušies jau vairāk nekā 1000 ugunsgrēki, kuru iemesls bija kūlas dedzināšana, pašvaldība lūdz pievērst pastiprinātu uzmanību pasākumiem kūlas ugunsgrēku skaita samazināšanai un aicina sabiedrību iesaistīties kūlas dedzināšanas novēršanā. Kūlas dedzināšana apdraud ne tikai īpašumu, bet arī cilvēka dzīvību, radot kaitējumu dabai un nodarot zaudējumus valsts, pašvaldību un privātajam īpašumam, tāpēc pašvaldība pastiprinās kontroli par zemes apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā.

 

Alojas novada pašvaldības policijas vecākais inspektors Tālivaldis Brents atgādina, ka saistošie noteikumi Nr.13 „Par sabiedrisko kārtību Alojas novadā” nosaka sakopt īpašumam piegulošas, publiskā lietošanā esošas teritorijas (gājēju ietves (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas), grāvjus, caurtekas un zālājus līdz brauktuves malai). Par zemes un apsaimniekojamo teritoriju neuzturēšanu kārtībā, saskaņā ar sanitārās kopšanas un namīpašuma uzturēšanas noteikumiem, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 35 eiro apmērā. Savukārt par sauso lapu, zaru, riepu un atkritumu dedzināšanu, ugunskuru kurināšanu ugunsnedrošajā laika periodā vai citā laikā, ja nav nodrošināti ugunsdroši apstākļi vai, ja tas rada neērtības citiem iedzīvotājiem, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70 eiro.

 

Tāpat T.Brents aicina privatizēto daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem par kārtību savā un kopīpašumā (ēkā un tās teritorijā) parūpēties pašiem, piemēram, ierīkot slēdzamas ēku ārdurvis vai uzstādīt tām drošības kodu.

 

Ar saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par sabiedrisko kārtību Alojas novadā” var iepazīties pašvaldības mājas lapas www.aloja.lv sadaļā Pašvaldība – Dokumenti.

 

Sagatavoja Zane Landsmane

Jāņa Vītola foto