Aloja

Paziņojums par ūdens un kanalizācijas tarifu izmaiņām

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Alojas Novada Saimniekserviss” informē:

Alojas novada dome ar 2016.gada 24.marta lēmumu Nr.138 protokols Nr.3 3#  ir apstiprinājusi sekojošus ūdenssaimniecības tarifus Alojas novada apdzīvotajās vietās:

Apdzīvota vieta Ūdensapgādes tarifs EUR/m3

(bez PVN)

Kanalizācijas pakalpojumu tarifs EUR/m3 (bez PVN) Kopējais tarifs EUR/m3

(bez PVN)

Aloja 1,00 2,18 3,18
Ungurpils 1,28 2,27 3,55
Staicele 0,93 2,47 3,40
Puikules ciems 1,32 1,51 2,83
Puikules stacijas ciems 1,63 1,54 3,17
Ozolmuižas ciems 0,78 1,23 2,01
Vilzēni 0,69 1,79 2,48

Tarifi stājas spēkā ar 2016.gada 1.maiju un ir spēkā līdz 2017.gada 30.aprīlim.

 

SIA “ Alojas Novada Saimniekserviss”