Alojas administrācija

Sākušies tautas mākslas kolektīvu pārbaudījumi skatēs

Jau tradicionāli ik pavasari mūsu kultūras nama tautas mākslas kolektīvu dalībnieki mērojas spēkiem ar citiem kolektīviem.

 

Pirmie savu varējumu žūrijas vērtējumam rādīja koklētāju ansamblis “Māriņa”. Tā kā Latvijas Nacionālais kultūras centrs šogad skati koklētājiem neorganizē, kolektīva vadītāja Anita Viziņa – Nīlsena pieteica ansambli dalībai Valsts izglītības satura centra rīkotajā Latvijas izglītības iestāšu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā – konkursā “No baroka līdz rokam”. Konkursa 1.kārtā Mazsalacas kultūras centrā kolektīvs saņēma I pakāpes diplomu un  44.33 punktus, kas deva iespēju piedalīties festivāla fināla konkursā.

 

Diploms-page-00114.aprīlī Rīgā savā grupā – instrumentālie ansambļi, koklētāju ansamblis “Māriņa” izcīnīja I pakāpes diplomu un žūrijas komisijas komplimentus: “Ļoti muzikāli, skaisti, izjusti! Dzirdēja mūziku, ne tikai notis. Ļoti laba varēšana!”.

 

Nākamā uzstāšanās ansamblim “Māriņa” būs kokļu mūzikas koncertā “Sen tas bija” Vidzemes koncertzālē 20.aprīlī plkst. 18:00. Ieeja koncertā bez maksas.

 

 

IMG_20160422_000116.aprīlī Limbažu kultūras namā Limbažu deju apriņķa skatē piedalījās vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sānsolis” (vadītāja Maija Drozda, koncertmeistare Maruta Gaugere) un ieguva I pakāpes diplomu. 23.aprīlī plkst. 19:00, “Sānsolis” dejos Alojas kultūra namā kopā ar draugu kolektīviem ikgadējā koncertā.

 

Skolēnu deju kolektīvu skate Limbažu kultūras namā notika 19.aprīlī. Skatē piedalījās deju kolektīvs “Resgaļi” un pirmo reizi – rudenī izveidotais 1. – 2.klašu deju kolektīvs. Abu kolektīvu vadītāja ir Maija Drozda, koncertmeistare Maruta Gaugere. Abi kolektīvi ieguva

I pakāpes diplomus.

diploms 1.-2. 2016 diploms Resgaļi 2016

 

Skašu maratonu noslēgs jauktais koris “Ale” (diriģents Aivars Tomiņš, kormeistare Daina Mūrniece), kas piedalīsies Limbažu koru apriņķa skatē 24.aprīlī plkst. 17:00 Limbažu kultūras namā. Kora galvenais šis sezonas mērķis ir dalība “IV Latvijas Virsdiriģentu svētkos” Alojā 21.maijā.

 

Paldies kultūras nama kolektīvu dalībniekiem un vadītājiem par cītīgo darbu sezonās garumā! Paldies visiem, kas atbalstīja, palīdzēja un juta līdzi!

 

Vēlu veiksmi pārbaudījumos!                

                                      

Ineta Laizāne