Aloja

Veiks latvāņu apkarošanas darbus

Alojas novada pašvaldība veiks latvāņu apkarošanas darbus pašvaldības īpašumos. Cenu aptaujas rezultātā darbus veiks SIA “Jumis”, reģistrācijas numurs 40103032305.

 

Aicinām Alojas novada zemju īpašniekus vai tiesiskos valdītājus, kuru teritorijas invadētas ar latvāni, veikt latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumus, nepieļaujot latvāņu izziedēšanu, sēklu nogatavošanos un to tālāku izplatību.

 

Nekustamo īpašumu speciāliste Gunita Meļķe – Kažoka

Tālr. 64023927, 25749113

gunita.melke@aloja.lv