Aloja

Noskaidroti titula “Alojas novada Cālis 2016” ieguvēji

23.aprīlī Vilzēnos notika mazo vokālistu konkurss “Alojas novada Cālis 2016”. Šogad tajā piedalījās astoņi konkursanti no visa novada – Anete Volde, Dace Štemere, Dārta Dreimane, Samanta Dubra, Anete Dene, Santa Zivtiņa, Baiba Mežule un vienīgais puika Jānis Brents.

 

Viņu sniegumu vērtēja žūrija – Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Dace Lāce, Alojas kultūras nama svētku organizatore Inga Neimane un Puikules kopienas centra “Puikules muiža” vadītāja Monta Meldere. Lai bērniem drošāk kāpt uz skatuves, viņus iedrošināja ne tikai vokālie pedagogi, vecāki un citi atbalstītāji, bet arī pasākuma vadītājs Ēzelītis, kura lomā iejutās tautas nama jauniešu dramatiskā kolektīva “Knaģīši” dalībniece Ieva Kreišmane.

 

Mazos dziedātājus vērtēja divās vecuma grupās – no 3 līdz 5 gadiem un 6 līdz 7 gadiem. Konkursa žūrija par uzvarētājām izraudzījās alojieti Aneti Voldi (4 gadi) un Aneti Deni (6 gadi) no Brīvzemnieku pagasta. Abu meiteņu skolotāja ir Maruta Gaugere. Pārējie konkursa dalībnieki tika pie novada cālēna titula, balviņām un kārumiem. Sanākušos ar uzstāšanos priecēja Vilzēnu tautas nama bērnu vokālais ansamblis “Pienenītes”.

 

Zanes Landsmanes

teksts un foto